Neuropsy Open: uusi numero ilmestynyt

Kliinisen neuropsykologian kotimaisen verkkojulkaisun, Neuropsy Open, kuudes numero on ilmestynyt. Neuropsy Open julkaisee julkaisee neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa tehtyjä lopputöitä sekä muita kliinisen neuropsykologian alaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi Toimituksen valinnat -palstalla esitellään ajankohtaisia neuropsykologian väitöskirjoja, pro graduja ja muita julkaisuja. Lehden päätoimittaja on Laura Hokkanen Helsingin yliopistosta.

Kuudes numero sisältää kirjallisuuskatsaukset neuropsykologisen tutkimuksen käytöstä terapeuttisena interventiona ja autismikirjon lasten lukutaidosta sekä kehitysvammaisten nuorten neuropsykologista kykyprofiiliia tarkastelevan tutkimuksen.