Erikoistumislautakunta

Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunta

Erikoistumislautakunta on yhdistyksen koolle kutsuma valtakunnallinen elin, jonka tehtävänä on pitää rekisteriä Kelan kuntouttajaoikeuden saaneista psykologeista sekä kouluttaja- ja työnohjauspätevyyden saaneista neuropsykologeista, vahvistaa näiden oikeuksien täyttymisen kriteerit sekä arvioida yksilöllisesti niiden täyttymistä.

Erikoistumislautakunnan jäseninä toimivat Erja Poutiainen (pj), Päivi Helenius, Susanna Huju, Liisa Klenberg ja Marja-Kaisu Norvasuo-Heilä. Erikoistumislautakunnan sihteerinä toimii Minna Parkkila (minna.parkkila.snpy@gmail.com). Hakemukset voi toimittaa erikoistumislautakunnan sihteerille sähköpostilla.

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuonna 2023

Suunnitelma vuoden 2024 kokousten ajankohdiksi: 16.5.2024, 12.9.2024 ja 28.11.2024. Hakemusten ja erikoistuvien vuosi-ilmoitusten tulee olla perillä sihteerillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Erikoistumislautakunnalta haettavat oikeudet ja pätevyydet
Valmiita malleja hakemusta varten
Kliinisen neuropsykologian työnohjaajat
Erikoistumislautakunnan tietosuojaseloste