Erikoistumislautakunta

Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunta

Erikoistumislautakunta on yhdistyksen koolle kutsuma valtakunnallinen elin, jonka tehtävänä on pitää rekisteriä Kelan kuntouttajaoikeuden saaneista psykologeista sekä kouluttaja- ja työnohjauspätevyyden saaneista neuropsykologeista, vahvistaa näiden oikeuksien täyttymisen kriteerit sekä arvioida yksilöllisesti niiden täyttymistä.

Erikoistumislautakunnan jäseninä toimivat Erja Poutiainen (pj), Päivi Helenius, Susanna Huju, Liisa Klenberg ja Marja-Kaisu Norvasuo-Heilä. Erikoistumislautakunnan sihteerinä toimii Minna Parkkila (minna.parkkila.snpy@gmail.com). Hakemukset voi toimittaa erikoistumislautakunnan sihteerille sähköpostilla.

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuonna 2023

Suunnitelma vuoden 2023 kokousten ajankohdiksi: 11.5.2023, 7.9.2023 ja 30.11.2023. Hakemusten ja erikoistuvien vuosi-ilmoitusten tulee olla perillä sihteerillä 3 viikkoa ennen kokousta.

Erikoistumislautakunnalta haettavat oikeudet ja pätevyydet
Valmiita malleja hakemusta varten
Kliinisen neuropsykologian työnohjaajat
Erikoistumislautakunnan tietosuojaseloste