Johtokunta

SNPY:n johtokunta

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa johtokunta, joka muodostuu puheenjohtajasta ja 10 – 14 jäsenenestä. Johtokunnan jäseneksi voidaan valita kliininen neuropsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi tai neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa oleva psykologi. Johtokunnan jäsenet valitaan koko jäsenistölle keväisin järjestettävässä vuosikokouksessa.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sari Levänen (sari-anne.levanen@hus.fi) ja varapuheenjohtajana Petriina Munck. Johtokunnan jäseniä ovat lisäksi Laura Ermi, Kati Hagström, Päivi Kontiola, Eliisa Lehto, Sira Määttä, Katja Nivala, Teemu Paajanen, Pekka Rapeli, Johanna Rosenqvist, Jaana Sarajuuri ja Noora Suhonen.

Johtokunnan sihteerinä toimii Enni Hannukkala (enni.rasmus.snpy@gmail.com), koulutussihteerinä Laila Ketvel (koulutussihteeri.snpy@gmail.com) ja tiedottajana Ella Laakso (tiedottaja.snpy@gmail.com).