Johtokunta

SNPY:n johtokunta

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa johtokunta, joka muodostuu puheenjohtajasta ja 10 – 14 jäsenenestä. Johtokunnan jäseneksi voidaan valita kliininen neuropsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi tai neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa oleva psykologi. Johtokunnan jäsenet valitaan koko jäsenistölle keväisin järjestettävässä vuosikokouksessa.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sari Levänen (sari-anne.levanen@hus.fi) ja varapuheenjohtajana Päivi Helenius. Johtokunnan jäseniä ovat lisäksi Sira Määttä, Laura Ermi, Päivi Kontiola, Sanna Koskinen, Eliisa Lehto, Petriina Munck, Katja Nivala, Vesa Närhi, Teemu Paajanen, Pekka Rapeli, Johanna Rosenqvist ja Jaana Sarajuuri.

Johtokunnan sihteerinä toimii Enni Rasmus (enni.rasmus.snpy@gmail.com) ja koulutussihteerinä Laila Ketvel (koulutussihteeri.snpy@gmail.com).