Suomen Neuropsykologinen yhdistys logo

Suomen Neuropsykologinen
yhdistys

Neuropsykologiska föreningen i Finland r.y.
Finnish Neuropsychological Society

Suomen Neuropsykologinen yhdistys (SNPY) on perustettu vuonna 1979 neuropsykologian alalla toimivien psykologien edustajaksi ja yhdyssiteeksi, sekä organisoimaan alan koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Jäseniä yhdistyksellä on yli 600.

Uudesta maailmasta

Osallistuin maailman neuropsykologisten yhdistysten kattojärjestön INS:n (International Neuropsychological Society) Culture&Connectivity-kongressiin New Yorkissa 14.–17. helmikuuta 2024 (https://the-ins.org/meetings/new-york-2024/). Oma ammatillinen mielenkiinto kongressiin rakentui pääosin kahden teeman varaan. Ensinnäkin, jopa meillä Pohjolan perukoilla…

Erikoistumislautakunta kokoontuu 16.5.2024

Hakemusten ja erikoistuvien vuosi-ilmoitusten tulee olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Minna Parkkilalla (tiedustelut: minna.parkkila.snpy@gmail.com) maanantaihin 6.5.2024 mennessä. Tarkempia ohjeita hakemisesta ja hakukriteereistä löytyy erikoistumislautakunnan sivun kautta.

Erikoistumislautakunta kokoontuu 30.11.2023

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 30.11.2023 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien kuntouttajaoikeuksia. Hakemusten ja erikoistuvien vuosi-ilmoitusten tulee olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Minna Parkkilalla (tiedustelut: minna.parkkila.snpy@gmail.com) torstaihin 18.11. mennessä. Tarkempia…

Väitöskirja: Visuoattentive deficits in unilateral stroke – assessment of various aspects with computer-based methods

10.10.2023 Väitöskirjani Visuoattentive deficits in unilateral stroke – assessment of various aspects with computer-based methods tarkastettiin Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kesäkuussa 2022. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin uusien tietokonepohjaisten arviointimenetelmien kykyä havaita aivoverenkiertohäiriön…

Erikoistumislautakunta kokoontuu 7.9.2023

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 7.9.2023 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien kuntouttajaoikeuksia. Hakemusten ja erikoistuvien vuosi-ilmoitusten tulee olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Elina Naamangalla (tiedustelut: elina.naamanka.snpy@gmail.com) torstaihin 17.8. mennessä. Tarkempia…

Erikoistumislautakunta kokoontuu 11.5.2023

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 11.5.2023 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien kuntouttajaoikeuksia. Hakemusten ja erikoistuvien vuosi-ilmoitusten tulee olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Elina Naamangalla (tiedustelut: elina.naamanka.snpy@gmail.com) torstaihin 20.4. mennessä. Tarkempia…

Kannanotto Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankintapäätökseen (neuropsykologinen kuntoutus)

Suomen Neuropsykologinen yhdistys r.y:n kannanotto 23.1.2023 Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankintapäätökset: Neuropsykologinen kuntoutus Suomen Psykologiliitto teki kannanotton Kelan kuntoutuksen avoterapiapalveluihin liittyen 29.11.2022. Allekirjoitamme siinä esiin nostetut epäkohdat. Lisäksi haluamme…