Suomen Neuropsykologinen yhdistys logo

Suomen Neuropsykologinen
yhdistys

Neuropsykologiska föreningen i Finland r.y.
Finnish Neuropsychological Society

Suomen Neuropsykologinen yhdistys (SNPY) on perustettu vuonna 1979 neuropsykologian alalla toimivien psykologien edustajaksi ja yhdyssiteeksi, sekä organisoimaan alan koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Jäseniä yhdistyksellä on yli 600.

Psykiatria tarvitsee neuropsykologeja

Hyvinvointialueiden suunnittelussa tulee huomioida neuropsykologian osaamisen tarve, kirjoittajat vaativat. Kirjoitus on julkaistu Suomen lääkärilehden mielipidepalstalla 15.3.2022. Hyvinvointialueiden suunnittelussa on hyvä tilaisuus huomioida tarve neuropsykologian osaamiselle. Husissa on päätetty yhdistää psykiatria…

Erikoistumislautakunta kokoontuu 5.5.

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 5.5.2022 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemusten ja erikoistuvien vuosi-ilmoitusten tulee olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Elina Naamangalla (tiedustelut: elina.naamanka.snpy@gmail.com) torstaihin 14.4.2022 mennessä. Tarkempia ohjeita…

Neuropsy Open: uusi numero ilmestynyt

Kliinisen neuropsykologian kotimaisen verkkojulkaisun, Neuropsy Open, kuudes numero on ilmestynyt. Neuropsy Open julkaisee julkaisee neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa tehtyjä lopputöitä sekä muita kliinisen neuropsykologian alaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi Toimituksen valinnat…

TOHJ-pätevyyskriteereitä päivitetään 2022

TOHJ-pätevyyskriteereitä päivitetään vuodesta 2022 alkaen. TOHJ-pätevyyden kriteerejä selkiytetään hankitun työnohjauksen osalta siten, että erikoistumiskoulutukseen sisältyvän 90 työnohjaustunnin lisäksi tulee hankkia 30 tuntia työnohjausta, joka on hankittu kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutuksesta valmistumisen…