Suomen Neuropsykologinen yhdistys logo

Suomen Neuropsykologinen
yhdistys

Neuropsykologiska föreningen i Finland r.y.
Finnish Neuropsychological Society

Suomen Neuropsykologinen yhdistys (SNPY) on perustettu vuonna 1979 neuropsykologian alalla toimivien psykologien edustajaksi ja yhdyssiteeksi, sekä organisoimaan alan koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Jäseniä yhdistyksellä on yli 600.

Erikoistumislautakunta kokoontuu 5.5.

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 5.5.2022 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemusten ja erikoistuvien vuosi-ilmoitusten tulee olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Elina Naamangalla (tiedustelut: elina.naamanka.snpy@gmail.com) torstaihin 14.4.2022 mennessä. Tarkempia ohjeita…

Neuropsy Open: uusi numero ilmestynyt

Kliinisen neuropsykologian kotimaisen verkkojulkaisun, Neuropsy Open, kuudes numero on ilmestynyt. Neuropsy Open julkaisee julkaisee neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa tehtyjä lopputöitä sekä muita kliinisen neuropsykologian alaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi Toimituksen valinnat…

Kutsu vuosikokoukseen 2022 ja jäsentietojen päivitys

Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet vuosikokoukseen 1.4. klo 17:00, vuosikokousseminaarin päätteeksi. Vuosikokous toteutetaan etäyhteyksin (Zoom), ja linkki osallistumista varten lähetetään jäsenistölle sähköpostitse lähempänä tapahtumaa. Huom! Mikäli olet yhdistyksen jäsen etkä ole…

Uudet verkkosivut ja uusi jäsenrekisteri

Suomen Neuropsykologinen yhdistyksen verkkosivujen uudistamistyö on parhaillaan menossa ja helmikuun 2022 lopussa on julkaistu uusien verkkosivujen julkinen osuus, joka toivottavasti on aiempaa selkeämpi ja helppokäyttöisempi, ja siten palvelee aiempaa paremmin…

TOHJ-pätevyyskriteereitä päivitetään 2022

TOHJ-pätevyyskriteereitä päivitetään vuodesta 2022 alkaen. TOHJ-pätevyyden kriteerejä selkiytetään hankitun työnohjauksen osalta siten, että erikoistumiskoulutukseen sisältyvän 90 työnohjaustunnin lisäksi tulee hankkia 30 tuntia työnohjausta, joka on hankittu kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutuksesta valmistumisen…