Kelan kuntouttajaoikeudet

Kelan kuntouttajaoikeuden täyttymisen kriteerit

Kansaneläkelaitoksen kanssa on sovittu seuraavat kriteerit neuropsykologisten kuntoutuspalveluiden tuottajille:

Jos mielestäsi täytät kriteerit ja haluat hakea Kelan neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tuottajarekisteriin, toimita hakemuksesi kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnalle.

Selvitys Kelan palveluntuottajien pätevyyksistä