Liity jäseneksi

SNPY:n jäsenyys

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen tarkoituksena on toimia neuropsykologiasta kiinnostuneiden psykologien yhdyssiteenä. Jäsenistö koostuu neuropsykologian piirissä toimivista tai muuten neuropsykologiasta kiinnostuneista psykologeista, psykologian opiskelijoista sekä kannattajajäsenistä.

Jäsenhakemukset

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä neuropsykologisissa tehtävissä toimivat tai muutoin neuropsykologiasta kiinnostuneet psykologit, jotka haluavat toimia yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. Neuropsykologiasta kiinnostuneet psykologian pääaineopiskelijat voivat liittyä yhdistyksen opiskelijajäseniksi. Jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuslomakkeella ja yhdistyksen johtokunta käsittelee jäsenanomukset kokouksessaan. Uusille jäsenille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa varsinaisilta sekä kannattajajäseniltä, ja 25 euroa vuodessa työttömiltä sekä opiskelija- ja eläkeläisjäseniltä.

Yhdistyksen toiminnasta

Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään neuropsykologisen ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä, neuropsykologisen tiedon yleistä käyttöä ja tieteellistä tutkimusta. Yhdistys järjestää koulutusta jäsenilleen, antaa tarvittaessa asiantuntijalausuntoja ja harjoittaa yhteistyötä vastaavien ja lähialojen koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa. Alla joitakin keskeisiä esimerkkejä yhdistyksen toiminnasta:

Seminaarit jäsenille

SNPY järjestää vain jäsenilleen tarkoitettuja seminaareja pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Keväisin järjestettävässä vuosikokousseminaarissa pyritään huomioimaan aiheiden ja puhujien valinnassa sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelevät neuropsykologit. Syysseminaarin aiheena on yleensä vuoroteltu lastenneuropsykologiaan ja aikuisneuropsykologiaan liittyviä teemoja. Vuodesta 2021 alkaen SNPY:n seminaarit on järjestetty hybriditoteutuksena niin, että seminaariin osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä tai paikan päällä jäsenen oman valinnan mukaan. Seminaariin osallistumisesta annetaan osallistumistodistus.

Matka-apurahat

SNPY:n matka-apurahat on tarkoitettu yhdistyksen jäsenistölle käytettäväksi kliinis-teoreettisiin tieteellisiin kongresseihin tai opintomatkoihin, ja niitä myönnetään ensisijaisesti ulkomaisiin koulutuksiin tai kongresseihin. Jäsenen on vuosittain on mahdollista saada yksi matka-apuraha. Lue lisää matka-apurahoista jäsensivuilta.

Väitösstipendit

SNPY myöntää vuosittain väitösstipendejä psykologian alalta väitelleille jäsenilleen. Voit hakea stipendiä, mikäli olet lähiaikoina väitellyt psykologian alalta eikä sinulle vielä ole myönnetty SNPY:n väitösstipendiä, ja olet halukas kirjoittamaan lyhyen kirjoituksen väitöskirjasi aiheesta yhdistyksen nettisivuille vastineeksi stipendistä. Lue lisää väitösapurahan hakemisesta jäsensivuilta.

Neuropsykologian erikoistumiskoulutus

Yhdistyksellä on kaksi edustajaa Psykonetin neuropsykologian erikoispsykologin koulutuksen
johtoryhmässä, toinen aikuis- ja toinen lastenneuropsykologian alueelta. Tällä hetkellä lasten puolen edustajana toimii Sari Levänen ja aikuisten puolen edustajana Pekka Rapeli.

Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunta

Erikoistumislautakunta on yhdistyksen koolle kutsuma valtakunnallinen elin, jonka tehtävänä on pitää rekisteriä Kelan kuntouttajaoikeuden saaneista psykologeista sekä kouluttaja- ja työnohjauspätevyyden saaneista neuropsykologeista, vahvistaa näiden oikeuksien täyttymisen kriteerit sekä arvioida yksilöllisesti niiden täyttymistä. Lue lisää erikoistumislautakunnasta.

Kansainvälinen yhteistyö

Yhdistys on liittynyt yhteiseurooppalaiseen federaatioon The Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) vuonna 2007. Jokainen Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen jäsen on samalla myös FESN:n jäsen ja voi mm. osallistua joka toinen vuosi pidettäviin kongresseihin jäsenhinnalla. Lue lisää SNPY:n kansainvälisestä yhteistyöstä.