Kouluttautuminen neuropsykologiksi

Miten neuropsykologiksi kouluttaudutaan Suomessa?

Neuropsykologian erikoistumiskoulutus tapahtuu yliopiston peruskoulutuksen eli psykologian maisterin tai sitä vastaavan tutkinnon (Valviran laillistus Suomessa) jälkeen, ja se käydään työn ohessa. Koulutukseen hakeutuminen on ollut hyvin suosittua, ja koulutukseen hyväksymisen ehtona on lisäksi ollut hankittu kokemus neuropsykologisista työtehtävistä sekä näyttö aktiivisuudesta alalla. Neuropsykologian erikoistumiskoulutusta on toteutettu vuodesta 1983 alkaen kolmen erilaisen koulutusjärjestelmän mukaisena:

  • Alun perin kliinisen neuropsykologian jatko- ja täydennyskoulutus oli Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen järjestämää. Näistä vuosina 1983, 1988 ja 1992 käynnistyneistä koulutuskokonaisuuksista valmistui yhteensä 133 (vai 84?) neuropsykologia nimikkeellä kliininen neuropsykologi.
  • Erikoistumiskoulutuksen organisointivastuu siirtyi 1990-luvun lopulla Psykonetille ja koulutus muuttui psykologian lisensiaatin tutkintoon johtavaksi jatkokoulutukseksi. Näistä vuosina 1997–2015 alkaneista koulutuksista valmistuneita (nimike neuropsykologian erikoispsykologi, PsL) oli vuoden 2021 lopussa 237.
  • Vuodesta 2016 alkaen neuropsykologian erikoistumiskoulutus ei ole enää johtanut
    lisensiaatin tutkintoon uudistuneen erikoistumiskoulutuksia määrittelevän lainsäädännön vuoksi. Tästä uusimuotoisesta erikoispsykologikoulutuksesta valmistuneita (nimike neuropsykologian erikoispsykologi) oli vuoden 2021 lopussa 52.

Nykymuodossaan erikoispsykologikoulutus kestää kolme vuotta ja on maksullista. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksesta (70 op) vastaa kansallisesti Helsingin yliopisto ja se järjestetään yhteistyössä Psykonet -yliopistoverkoston kanssa. Erikoistumisopinnot sisältävät kursseja neuropsykologian, neurologian ja muidenkin neurotieteiden sekä psykiatrian ja kuntoutuksen alueelta. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus antaa yliopistolain (558/2009) 7 c §:n ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain (1172/2014) 7 a §:n sekä erikoistumiskoulutusta koskevan asetuksen (1439/2014) mukaisen pätevyyden toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä neuropsykologian erikoisalalla. Koulutus antaa valmiudet sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa työskentelyyn neuropsykologisia palveluita tuottavissa yksiköissä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityissektorilla.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen perusteella, ja jo sen aikana, voi hakea oikeutta Kelan tukemien neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tuottamiseen. Koulutus luetaan hyväksi myös yliopistollisessa tohtorikoulutuksessa.