Mitä on neuropsykologia?

Neuropsykologia

Neuropsykologia on käyttäytymistieteisiin (psykologiaan) ja neurotieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa. Suppeamman määritelmän mukaan neuropsykologia tutkii erityisesti aivovaurioiden ja psyykkisten toimintahäiriöiden yhteyksiä. Neuropsykologia on tieteiden välinen alue, jolla on liittymäkohtia mm. neurologiaan, neurofysiologiaan, psykologiaan, neuroanatomiaan, fonetiikkaan, lingvistiikkaan ja psykiatriaan. Siinä voidaan erottaa mm. kokeellinen neuropsykologia ja kliininen (käytännön) neuropsykologia. Tämän erikoisalueita ovat vielä mm. kliininen kehitysneuropsykologia, lastenneuropsykologia ja geriatrinen neuropsykologia.

Lähde: Kanninen, Hämälä, Palomäki (1997). Neuropsykologian käsitteet. Helsinki: Helsingin psykotutkimus.

Esitteitä neuropsykologisesta tutkimuksesta ja kuntoutuksesta

Aikuisten neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus

Aikuisten neuropsykologinen tutkimus 
(versio 1: esite vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen)

Aikuisten neuropsykologinen tutkimus 
(versio 2: esite soveltuu kaikilla tulostimilla tulostettavaksi) 

Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus 
(versio 1: esite vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen)

Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus 
(versio 2: esite soveltuu kaikilla tulostimilla tulostettavaksi) 

Lasten ja nuorten neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus

Lasten ja nuorten neuropsykologinen tutkimus 
(versio 1: esite vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen)

Lasten ja nuorten neuropsykologinen tutkimus 
(versio 2: esite soveltuu kaikilla tulostimilla tulostettavaksi) 

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus 
(versio 1: esite vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen)

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus 
(versio 2: esite soveltuu kaikilla tulostimilla tulostettavaksi) 

Neuropsykologisk rehabilitering och undersökning för vuxna

Neuropsykologisk undersökning för vuxna 
(version 1: kräver en dubbelsidig skrivare)

Neuropsykologisk undersökning för vuxna 
(version 2: kan skrivas ut på alla skrivare) 

Neuropsykologisk rehabilitering för vuxna 
(version 1: kräver en dubbelsidig skrivare)

Neuropsykologisk rehabilitering för vuxna 
(version 2: kan skrivas ut på alla skrivare) 

Neuropsykologisk rehabilitering och undersökning barn och unga

Neuropsykologisk undersökning för barn och unga 
(version 1: kräver en dubbelsidig skrivare)

Neuropsykologisk undersökning för barn och unga 
(version 2: kan skrivas ut på alla skrivare)

Neuropsykologisk rehabilitering för barn och unga 
(version 1: kräver en dubbelsidig skrivare)

Neuropsykologisk rehabilitering för barn och unga 
(version 2: kan skrivas ut på alla skrivare)