Psychotherapeutic Frames in Neuropsychological Treatment: Guidelines for Neuropsychotherapy

Jaana Sarajuuri:

International Workshop
Coiano, Tuscany, Italy 19.-22.9.2012
The Finnish Association for Neuropsychotherapy

Suomen Neuropsykoterapiayhdistys järjesti ensimmäisen kansainvälisen neuropsykoterapian workshopin syyskuussa 2012 Toscanassa. Tämä Keski-Italian maakunta tunnetaan taiteen ja arkkitehtuurin sekä viinin ja perinteisten italialaisherkkujen mekkana. Idyllinen maaseutu ja vanhat villat ovat Toscanan tyypillisiä maisemia. Coianon kylä, jossa workshop ja majoittuminen järjestettiin, sijaitsee Chiantin alueella, joka on Italian tunnetuin viinintuotantoalue Sienan ja Firenzen välimaastossa. Chiantin kumpuileva maasto keskiaikaisine linnoineen ja ikivanhoine kylineen on klassista Toscanaa. Tämä ympäristö tarjoaa mitä otollisimmat olosuhteet neuropsykoterapian teemojen pohdintaan ja niihin syventymiseen sekä hetkeen pysähtymiseen.

Workshopiin osallistui 31 kollegaa Suomen lisäksi Ruotsista, Tanskasta, Hollannista, Saksasta ja Italiasta. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Koskinen, ja muut jäsenet olivat Paula Häkkinen, Tarja Ketola, Ritva Laaksonen, Mervi Ranta, Nina Sajaniemi ja Jaana Sarajuuri. Kaikki toimikunnan jäsenet osallistuivat Suomen ensimmäiseen neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelmaan vuosina 2005–2007.

Workshopin ohjelma koostui neljästä eri tieteellisestä sessiosta ja iltaohjelmasta. Tieteellisten sessioiden aihepiirit olivat: aivojen ja mielen kehitykselliset aspektit, maladaptiiviset interpersoonalliset prosessit psykopatologioissa, holistisen neuropsykologisen kuntoutuksen neuropsykoterapeuttiset elementit sekä neuropsykoterapeuttiset menetelmät kliinisessä työssä. Sessioiden esitysten teemoja olivat mm. terapeuttisen allianssin merkitys neuropsykoterapian vaikuttavuudessa (Ritva Laaksonen), muutokset identiteetissä aivovaurion jälkeen (Martie Vink), skeematerapian soveltamisesta neuropsykoterapeuttisessa työskentelyssä (Titta Ilvonen), taideterapiasta neuropsykoterapeuttisen kuntoutuksen kontekstissa (Juha Laakso), aivojen kehitys ja stressin säätely lapsilla (Nina Sajaniemi) sekä psykoterapia ja aivojen kehitykselliset häiriöt (Kristiina Hallenberg-Persson ja Bengt Persson). Nykypäivän neuropsykoterapia voidaan nähdä allianssina neurotieteiden viimeaikaisten tutkimustulosten, neuropsykologisen kuntoutuksen ja psykoterapian eri menetelmien välillä. Ted Judd, joka on kirjoittanut yhden harvoista ja ensimmäisistä neuropsykoterapian oppikirjoista (1991) määrittelee neuropsykoterapian seuraavasti: ”Neuropsychotherapy is a name for interventions, which we need for peolpe who suffer from emotional, behavioral or personality disorders after neurological and neuropsychiatric syndromes.”

Tieteellisen, teoriapitoisen ja tapausesimerkkejä käsittelevän ohjelman lisäksi keskustelu neuropsykoterapiasta jatkui iltaohjelman ja maakuntamatkailun puitteissa aktiivisesti ja myös työnohjauksellisesti, ja usein seuraavan vuorokauden puolelle. Workshopin puitteissa oli mahdollista ja innostavaa tavata ja verkostoitua samanhenkisten ja neuropsykoterapeuttisesti työskentelevien ihmisten kanssa eri puolilta Eurooppaa.

Neuropsykoterapeuttisia menetelmiä käsittelevässä sessiossa Ritva Laaksonen kertoi myös tuolloin vielä julkaisuun tulossa olevasta neuropsykoterapian oppikirjasta, jonka hän on toimittanut kollega Mervi Rannan kanssa ja kirjoittanut yhdessä suomalaisten kollegojen kanssa. Kirja ’Introduction to Neuropsychotherapy: Guidelines for Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients Throughout the Lifespan’ julkaistiin sittemmin Ystävänpäivänä 20013 New Yorkissa ja hieman myöhemmin Lontoossa Psychology Press / Taylor&Francis Groupin kustantamana. Esipuheessaan kirjaan kirjoittaa aivovammakuntoutuksen pioneeri George P. Prigatano: “This book adds to the long tradition of meaningful, clinical contributions that have been the hallmark of the work of neuropsychologists from Finland over many years.” Kustantajan pyytämät kirja-arvostelut kirjoittivat professorit Anne-Lise Christensen ja James Malec.

Osallistujien palautteissa toivottiin uuden neuropsykoterapian workshopin järjestämistä lähitulevaisuudessa. Syyskuussa 2014 järjestää Suomen Neuropsykoterapiayhdistys Toscanan Coianossa viidennen kansallisen seminaarin, jonka yhtenä teemana onkin pohtia ja suunnitella neurospykoterapiakoulutuksen tulevaisuutta.

Kiitän sydämellisesti Suomen neuropsykologista yhdistystä saadusta matka-apurahasta.

Helsinki 22.7.2013

Jaana Sarajuuri

va Johtava psykologi
INSURE-ohjelman kehittämisjohtaja
Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
Käpylän kuntoutuskeskus