Psykiatria tarvitsee neuropsykologeja

Hyvinvointialueiden suunnittelussa tulee huomioida neuropsykologian osaamisen tarve, kirjoittajat vaativat. Kirjoitus on julkaistu Suomen lääkärilehden mielipidepalstalla 15.3.2022.

Hyvinvointialueiden suunnittelussa on hyvä tilaisuus huomioida tarve neuropsykologian osaamiselle.

Husissa on päätetty yhdistää psykiatria ja neurologia Aivokeskukseksi. Siksi on hyvä hetki muistuttaa neuropsykologian ja samalla neuropsykologien tärkeydestä psykiatrialle. Aivosairauksien aiheuttamat häiriöt emootioihin, kognitioon ja käyttäytymiseen lisääntyvät nopeasti, kun väestö vanhenee. Myös kehityksellisiä psyykkisiä häiriöitä tunnistetaan enemmän.

Neuropsykiatria tarvitsee neuropsykologiaa, koska kognitiivisten muutosten kuvaaminen pintaa syvemmältä on diagnostiikassa ja hoidossa usein avainasemassa. Psykiatrian ja neurologian kahtiajaottelu voi silti edelleen johtaa tutkimusten ja hoidon kapea-alaisuuteen tai potilaiden siirtelyyn erikoisalalta toiselle. Tämä koskee myös psykologien toimintaa.

Neuropsykiatristen häiriöiden kirjo on laajempi kuin usein ajatellaan. Kehityksellisille oireyhtymille tyypillisten piirteiden erottaminen muista häiriöistä vaatii huolellista tapausjäsennystä. Etenkin työikäisten muistisairauksia, saatetaan hoitaa alkuun psykiatrisina häiriöinä. Muutoinkin aivosairauksiin liittyy monenlaista psyykkistä oireilua. On hyvä, että monien häiriöiden tunnistamiseen on kehitetty seulontatyökaluja.

Useissa tapauksissa nämä eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan moniammatillista tiimiä, jossa on mukana myös neuropsykologista osaamista.

Psykiatriassa on paljon neuropsykologiasta kiinnostuneita psykologeja. Heidän pääsyään neuropsykologian osaamisen ytimeen estävät yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen sisäänoton riittämättömyys ja neuropsykologien vakanssien vähäisyys psykiatriassa.

Hyvinvointialueiden psykiatrian palveluita suunniteltaessa on nyt hyvä tilaisuus huomioida tunnistettua suurempi tarve neuropsykologian erityisosaamiselle.

Mona Sotaniemi
Mikko Heimola
Pekka Rapeli
HUS aivokeskuksen psykiatrian vastuualueryhmän neuropsykologi