Kannanotto Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukseen

Suomen Neuropsykologinen yhdistys on yhdessä Suomen Psykologiliiton kanssa ottanut kantaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankintaa koskevaan hankintakriteeristöön. Kannanotossa katsotaan, että tarjouspyyntöä tulee korjata ja täsmentää erityisesti laatua koskevan pisteytyksen osalta, jotta hankittavien palveluiden laatu ja riittävyys sekä palveluntarjoajien tasa‐arvoinen kohtelu voidaan varmistaa. Lue koko kannanotto Psykologiliiton sivuilta.