Perustietoa

Mitä on neuropsykologia?

Neuropsykologia on käyttäytymistieteisiin (psykologiaan) ja neurotieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa. Suppeamman määritelmän mukaan neuropsykologia tutkii erityisesti aivovaurioiden ja psyykkisten toimintahäiriöiden yhteyksiä. Neuropsykologia on tieteiden välinen alue, jolla on liittymäkohtia mm. neurologiaan, neurofysiologiaan, psykologiaan, neuroanatomiaan, fonetiikkaan, lingvistiikkaan ja psykiatriaan. Siinä voidaan erottaa mm. kokeellinen neuropsykologia ja kliininen (käytännön) neuropsykologia. Tämän erikoisalueita ovat vielä mm. kliininen kehitysneuropsykologia, lastenneuropsykologia ja geriatrinen neuropsykologia.

Lähde: Kanninen, Hämälä, Palomäki. Neuropsykologian käsitteet, Helsinki 1997

Esitteitä neuropsykologisesta tutkimuksesta ja kuntoutuksesta

Aikuisten neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus
 
Aikuisten neuropsykologinen tutkimus (versio 1: esite vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen)
Aikuisten neuropsykologinen tutkimus (versio 2: esite soveltuu kaikilla tulostimilla tulostettavaksi)
 
Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus (versio 1: esite vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen)
Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus (versio 2: esite soveltuu kaikilla tulostimilla tulostettavaksi)
 
Lasten neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus
 
Lasten neuropsykologinen tutkimus (versio 1: esite vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen)
Lasten neuropsykologinen tutkimus (versio 2: esite soveltuu kaikilla tulostimilla tulostettavaksi)
 
Lasten neuropsykologinen kuntoutus (versio 1: esite vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen)
Lasten neuropsykologinen kuntoutus (versio 2: esite soveltuu kaikilla tulostimilla tulostettavaksi)
 
Neuropsykologisk rehabilitering och undersökning för vuxna

Neuropsykologisk rehabilitering för vuxna (version 1: kräver en dubbelsidig skrivare)
Neuropsykologisk rehabilitering för vuxna (version 2: kan skrivas ut på alla skrivare)
 
Neuropsykologisk undersökning för vuxna (version 1: kräver en dubbelsidig skrivare)
Neuropsykologisk undersökning för vuxna (version 2: kan skrivas ut på alla skrivare)
 
Neuropsykologisk rehabilitering och undersökning barn och unga

Neuropsykologisk rehabilitering för barn och unga (version 1: kräver en dubbelsidig skrivare)
Neuropsykologisk rehabilitering för barn och unga (version 2: kan skrivas ut på alla skrivare)
 
Neuropsykologisk undersökning för barn och unga (version 1: kräver en dubbelsidig skrivare)
Neuropsykologisk undersökning för barn och unga (version 2: kan skrivas ut på alla skrivare)