Tiedote: Suomessa meneillään olevat neuroalan kliiniset tutkimukset löytyvät nyt yhdestä paikasta

Kansallisen neurokeskuksen yksi keskeisistä tavoitteista vuodelle 2021 on tutkimuksen näkyväksi tekeminen ja potilasrekrytoinnin helpottaminen. Tätä varten on luotu uusi kliinisten tutkimusten hakukone ja potilasrekrytoinnin alusta.

Kansallinen neurokeskus on 7 yliopiston ja 5 yliopistosairaanhoitopiirin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää suomalaista neurotutkimusta ja vauhdittaa uusien yhteistyöavauksien syntymistä. Kansallisen neurokeskuksen verkkosivuille on nyt rakennettu kliinisten tutkimusten hakukone. Lisäksi sivuilla julkaistaan kliinisten tutkimusten rekrytointi-ilmoituksia.

Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan tässä lääketieteellistä tutkimusta, joka suoritetaan tutkimuspotilaalla esimerkiksi lääkkeen tai menetelmän tehon selvittämiseksi. Kliiniset tutkimukset ovat keskeisessä roolissa tutkimuslöydösten jalostamisessa potilasta hyödyttäviksi innovaatioiksi, uusiksi lääkkeiksi ja uusiksi hoidoiksi.

Kliiniset tutkimukset Suomessa -hakukone kokoaa Suomeen rekisteröidyt neuroalan tutkimukset

Kliiniset tutkimukset Suomessa -hakukoneella voit etsiä Suomessa tehtäviä kliinisiä tutkimuksia, jotka ovat käyneet läpi eettisen ennakkoarvioinnin. Tiedot haetaan Clinicaltrials.gov -tietokannasta, joka on kansainvälisesti merkittävin kliinisten tutkimusten rekisteri. Hakukone mahdollistaa tietojen hakemisen esimerkiksi avainsanan tai organisaation mukaan.

Potilaita rekrytoivat aivotutkimukset löydettävissä yhdeltä verkkosivulta

Suomalainen neurotieteellinen tutkimus ja tuotekehitys on kansainvälisesti korkeatasoista ja siksi arvostettua. Yhtenä keskeisenä syynä suomalaisen neurotieteen menestystarinalle on ollut kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen lääkkeiden ja hoitojen kehittämiseen joko näytteenantajina tai tutkimuspotilaina. Kansallinen neurokeskus tarjoaa nyt verkkosivuillaan tietoa käynnissä olevista ja aktiivisesti potilaita hakevista kliinisistä tutkimuksista. Tarkoituksena on, että tutkimusmyönteiset vapaaehtoiset tutkimuspotilaat löytävät helposti rekrytointivaiheessa olevia tutkimuksia.

Kliiniset tutkimukset Suomessa -hakukone:  https://neurocenterfinland.fi/kliiniset-tutkimukset-suomessa/

Hakeudu tutkimuspotilaaksi: https://neurocenterfinland.fi/hakeudu-tutkimuspotilaaksi/

Lisätiedot:

Merja Jaronen, merja.jaronen@uef.fi, +358 50 5129116