HUS Neurokeskus etsii osallistujia etäkuntoutustutkimukseen

Lähetä potilaasi veloituksetta matalan kynnyksen etäkuntoutukseen ja ole mukana kehittämässä neuropsykologisia kuntoutuspalveluja!

HUS Neurokeskus rekrytoi äkillisen aivotapahtuman jälkeen kotiin toipumaan siirtyviä potilaita nettikuntoutustutkimukseen (Internet-mediated Rehabilitation of Neuropsychological impairment, IRENE). Tavoitteena on kehittää vastasairastuneille potilaille helposti saavutettava palvelu edistäen toipumista ja kognitiivisten oireiden hallintaa. Tutkimukseen etsitään 18-65-vuotiaita potilaita, joiden oireet eivät edellytä osastokuntoutusta eikä kasvokkaista neuropsykologista kuntoutusta tai neuropsykologin palveluja ei ole saatavilla

Neuropsykologinen nettikuntoutus perustuu psykoedukaatioon ja kognitiiviseen strategiaharjoitteluun mahdollistaen potilaille omatoimisen työskentelyn etänä.

IRENE-tutkimus arvioi verkkovälitteisen kuntoutuspalvelun käytettävyyttä ja vaikuttavuutta äskettäin aivoverenkiertohäiriön, aivovamman (korkeintaan keskivaikea), virusenkefaliitin tai tuloksekkaan elvytyksen kokeneiden potilaiden toipumisen tukena. Potilailla voi olla kognitiivisia oireita muistissa, tarkkaavuudessa (pl. neglect), toiminnanohjauksessa tai jaksavuudessa. Toimintakyvyn tulee riittää työskentelyyn tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella 1-2 h/vko. 

IRENE-tutkimus tarjoaa osallistujille maksuttoman etäkuntoutuksen Terveyskylä.fi/Omapolku-verkkopalvelussa. Tutkimusjakso kestää 5 kuukautta, eikä osallistuminen edellytä fyysisiä tutkimuskäyntejä. Tutkittavat jaetaan tutkimus- ja verrokkiryhmiin. Myös verrokkiryhmän potilaat saavat nettikuntoutuksen palvelun käyttöönsä tutkimusjakson päätyttyä. Tutkimukseen voi lähettää potilaita 31.12.2024 asti.

Tiedon mahdollisesti sopivasta osallistujasta (nimi ja puhelinnumero) voi lähettää erikoistuva neuropsykologi Outi Vuorelle, p. 040 485 4547; outi.m.vuori@hus.fi. Outi haastattelee potilaat ja pyytää tietoon perustuvan suostumuksen ennen tutkimuksen aloitusta.

Lämmin kiitos, jos voit olla avuksi!

Terveisin, 

Eeva-Liisa Kallio, vastaava neuropsykologi, HUS Neuropsykologia

Yhteydenotot ja tiedustelut: outi.m.vuori@hus.fi, eeva-liisa.kallio@hus.fi tai marja.hietanen@hus.fi

Lisätietoa: Neuropsykologinen nettikuntoutus äkillisen aivovaurion jälkeen (TerveyskyläPRO)

Eettinen tutkimuslupa (HUS 1393/2021) 15.3.2023 

HUS tutkimuslupa 31.3.2023

Kuva, joka sisältää kohteen kuvakaappaus, pimeys

Kuvaus luotu automaattisesti