TOHJ-pätevyyskriteereitä päivitetään 2022

TOHJ-pätevyyskriteereitä päivitetään vuodesta 2022 alkaen.

TOHJ-pätevyyden kriteerejä selkiytetään hankitun työnohjauksen osalta siten, että erikoistumiskoulutukseen sisältyvän 90 työnohjaustunnin lisäksi tulee hankkia 30 tuntia työnohjausta, joka on hankittu kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutuksesta valmistumisen jälkeen.

Vanhojen kriteerien mukaiset TOHJ-hakemukset huomioidaan kuitenkin vielä seuraavassa erikoistumislautakunnan kokouksessa (25.11.2021). Tämän jälkeen hakemukset käsitellään uusittujen kriteerien mukaisesti.

Erikoistumislautakunnan puolesta,

sihteeri Leena Niskala