Etsitään väitöskirjatutkijaa keskosten toiminnanohjausta selvittelevään tutkimukseen

Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston yhteydessä toimiva PIPARI-tutkimusryhmä (PIeniPAinoiset RIskilapset) hakee väitöskirjaan tähtäävää tutkijaa mukaan selvittämään pikkukeskosena syntyneiden lasten toiminnanohjausta ja työmuistia. PIPARI-tutkimuksessa on seurattu kuuden vuoden aikana (2001-2006) syntynyttä keskosryhmää sekä heidän verrokkejaan pitkittäisesti ja moniammatillisesti (https://sites.utu.fi/pipari/).

Toiminnanohjausta on aiemmin tutkittu 11 vuoden iässä (BRIEF, vanhempien ja koulun arvio) ja tällä hetkellä kerätään 17-vuotiaiden aineistoa (BRIEF, itsearvio ja vanhempien arvio). Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella keskosten toiminnanohjauksen taitoja 17 vuoden iässä sekä tutkia vanhempien arvioiman toiminnanohjauksen kehittymistä 11 ja 17 vuoden välillä. Myös työmuistin toiminta on fokuksessa.

Kuuden vuoden aineistosta on piakkoin kerätty ja talletettu 4 ensimmäistä vuotta. Tutkija pääsisi tutustumaan dataan sekä kirjallisuuteen. Väitöskirjatyön ohjaajina toimivat kliinikko-tutkijat, PsT neuropsykologian erikoispsykologit Anna Nyman ja Petriina Munck sekä professori Jukka Leppänen.

Toivomme väitöskirjatyöstä kiinnostuneita olemaan yhteydessä Annaan (anna.nyman@utu.fi) tai Petriinaan (petriina.munck@gmail.com) ja kysymään rohkeasti lisää.