19.5.2020 0.00 – 20.5.2020 0.00

AUTISMIKIRJON TUTKIMUS SUOMESSA -SEMINAARI

Tervetuloa ilmaiseen Autismikirjon tutkimus Suomessa -seminaariin, joka järjestetään tiistaina 19.5.2020 Minerva-torilla, Siltavuorenpenger 5A, K2. krs, Helsingin yliopisto.

Seminaarin jälkeisenä päivänä 20.5. järjestetään verkostopäivä, jonka aikana nostetaan esiin tutkijoita, jotka eivät ole mukana seminaarissa, jatketaan edellisenä päivänä käynnistyneitä keskusteluja sekä pohditaan kansallisen autismistrategian luomisen mahdollisuutta.

Seminaarin ajatuksena on tuoda esille eri toimijoita, jotka työskentelevät autismikirjon tutkimuksen parissa Suomessa. Tarkoituksena on kuulla tutkijoiden uusimmat tutkimustulokset, miten ja miksi eri tieteenalojen tutkijat lähestyvät heidän uusimpia tutkimusaiheitaan ja tuloksia, sekä mitkä tulokset heidän mielestään ovat tärkeitä.

Samalla haluamme kuulla, miten autismikirjoon kuuluvat henkilöt ja heidän läheisensä kokevat, että he voisivat helpottaa autismitutkimusta ja mitä aiheita he pitävät tärkeinä.

Seminaari- ja verkostopäivän aikana tulemme näkemään läpileikkaavan  kattauksen uusimmasta autismikirjon tutkimuksesta Suomessa. Toivomme näiden tilaisuuksien toimivan hyvänä alkuna päästä jyvälle siitä, miten eri asemista näemme autismitutkimuksen ja myös saavamme ajatuksia siitä, miten voisimme toimia tulevaisuudessa vielä tiiviimmin yhdessä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: https://blogs.helsinki.fi/autismikirjontutkimus/