26. huhtikuuta 2019
Erja Poutiainen
Tule neuropsykologiksi Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskukseen!
Tarjoamme monipuolisia asiakastyötä sekä kehittämis- ja tutkimustyötä sisältävän työnkuvan. Työn sisältöön on mahdollisuus itse vaikuttaa. Noudatamme joustavaa työaikaa ja työn tekemisen muotoja(etätyö). Tule mukaan innostavaan ja monialaiseen työyhteisöömme.
Asiakastyö sisältää esimerkiksi oppimisen pulmia ja usein myös mielenterveyden pulmia omaavien nuorten ja aikuisten tukiryhmiin osallistuvien haastatteluja, neuropsykologisia tutkimuksia sekä tukiryhmien ohjaamista, oppimis- ja muistikahviloiden pitämistä ja esimerkiksi toimimista kohderyhmälle suunnatussa chatissa oppimisvaikeuksien asiantuntijana. Lisäksi työhön kuuluu kliinisten neuropsykologisten työ- ja toimintakykyarvioita ja mahdollisesti myös neuropsykologista kuntoutusta.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta painottuu oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen haasteita omaavien nuorten ja aikuisten tunnistamisen ja tuen mallien kehittämiseen ja tutkimiseen, lisäksi työtehtäviin voi sisältyä mm. koulutustehtäviä, viestintää ja materiaalin tuottoa. Toiminnastamme tarkemmin: www.kuntoutussaatio/oppimisentuki.
Haemme ensisijassa neuropsykologian erikoispsykologia, mutta myös neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa olevat huomioidaan. Työsuhde voi alkaa jo 1.6., mutta voimme joustaa aloituksen suhteen. Työsuhteen kesto on tässä vaiheessa 1 vuoden pituinen. Palkkauksesta neuvotellaan erikseen.
Lähetä hakemuksesi sähköpostitse Erja Poutiaiselle 16.5.2019 mennessä.
Tiedustelut ja hakemukset:
Erja Poutiainen
Johtava tutkija, neuropsykologi
Kuntoutussäätiö, Pl 39, 00411 Helsinki
erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi
p. 044 781 3156