Ajankohtaista

28. elokuuta 2019:

Johtokunta esittäytyy

Sari Levänen, puheenjohtaja

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, neuropsykologian alan työnohjaaja- ja kouluttajapätevyys

Nykyisessä toimessani HUS Foniatrian poliklinikalla kielihäiriöisten lasten ja nuorten parissa olen työskennellyt vuodesta 2010. Kliinistä kokemusta minulla on myös kuulovammaisten parissa työskentelystä HUS Kuulokeskuksessa ja Kuuloliiton kuntoutuskodissa, sekä aikuisneurologiasta HUS Neurokirurgialla. Väitöstyöni tein neurotieteiden alueelta silloisessa TKK Kylmälaboratoriossa ja postdoc ajan vietin USA:ssa Bostonissa MGH/Harvard/MIT Martinos Center for Biomedical Imaging aivotutkimuskeskuksessa. 


Päivi Helenius, varapuheenjohtaja

Neuropsykologi ja kognitiivisen neurotieteen dosentti

Työskentelen HUS Lastenneurologialla Peijaksen ja Porvoon sairaalan lastenneurologian poliklinikoilla. Lasten diagnostisten arvioiden lisäksi teen myös hieman neuropsykologista kuntoutustyötä. Olen pitkää ollut tutkijana yliopistolla ja teen tutkimusta ja menetelmien kehitystä myös kliinisen työni ohessa.


Kaisa Mäki, taloudenhoitaja

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL

Olen työskennellyt vuodesta 2006 HUSissa aikuisneurologialla. Työskentelen pääosin aivovamman tai aivoverenkiertohäiriön saaneiden potilaiden kanssa (arviot ja subakuutin vaiheen polikliininen kuntoutus).

Johtokunnassa olen ollut vuodesta 2015 ja taloudenhoitajana vuodesta 2017.

 

Katariina Yrttimaa

PsM, neuropsykologiaan erikoistuva laillistettu psykologi, tutkija, aiempi koulutus- ja ammatillinen tausta: toimistosihteerin ja toimistoesimiehen tutkinnot ja työkokemukset. Vuodesta 2005 olen toiminut psykologiyrittäjänä seinäjoella Basaali Oy:ssa. Yrityksen asiakkaita ovat kaikenikäiset ihmiset.


Any Mäntynen

Neuropsykologian erikoispsykologi

Työskentelen Seinäjoen keskussairaalassa aikuisneurologian puolella, vastuualueina neurologian poliklinikka ja neurologian akuuttiosasto. Työnkuvaani kuuluu neuropsykologiset tutkimukset ja neuropsykologinen kuntoutus  aikuisväestölle. Lisäksi toimin pienimuotoisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana.


Kati Rantanen

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, neuropsykologian alan työnohjaaja- ja kouluttajapätevyys.

Työskentelen Tampereen yliopistollisen sairaalaan lastentautien vastuualueella. Työni sisältää pääasiassa lastenneurologisten potilaiden diagnostinen arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä. Toimin kliinisen työni ohessa sivutoimisesti työnohjaajana ja teen tutkimusta Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEssä. Tutkimustyössäni olen keskittynyt epilepsiaa sairastavien lasten kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä lasten toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutuksen tuloksellisuuteen.


Kirsi Eskelinen

Toimin neuropsykologisten palveluiden päällikkönä ja neuropsykologian erikoispsykologina  Coronaria Tietaito oy:n Kuopion toimipisteessä. Kliinisenä työnä teen kaiken ikäisten tutkimuksia ja kuntoutusta, lisäksi teen paljon neuropsykologista työnohjausta kasvokkain tai etänä. Minua kiinnostavat erityisesti aivovammojen jälkitilojen kuntoutus ja neuropsykiatriset häiriöt. Seuraan mielenkiinnolla uusien kuntoutusmenetelmien kehitystä ja yritän kehitellä kaikenlaista itsekin. Toimin aiemmin pitkään Psykologiliiton neuropsykologian työryhmässä ja SNPY:n johtokunnassa olen ollut reilun vuoden verran. Työn ulkopuolella huollan aivojani pääasiassa liikunnalla, tilauskakkujen vätväämisellä ja lauluopinnoilla.

 

Tatu Kauranen

Psykologian tohtori
neuropsykologian erikoispsykologi
kouluttaja-/ työnohjaajapätevyys

Työskentelen Vitamind Oy:ssä yrittäjänä Lapin alueella neurologisten, neuropsykiatristen ja psykiatristen potilaiden kanssa. Teen tällä hetkellä enimmäkseen neuropsykologista kuntoutusta, mutta myös jonkin verran tutkimuksia, työnohjausta, luennointia ja koulutusta. Julkisen sektorin työkokemusta minulla on neurologian ja psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Olen kotoisin pääkaupunkiseudulta ja opiskellut Helsingin yliopistossa. Valmistuin psykologiksi 2001 ja neuropsykologiksi 2013. Väittelin 2016 valtakunnallisessa AINO-hankkeessa, jossa selvitettiin työikäisten aivoinfarktipotilaiden oireistoa ja siitä toipumista. SNPY:n johtokunta on tällaiselle maakunnan psykologille tärkeä verkostoitumiskanava ja mieluinen tilaisuus olla mukana erikoisalamme kehityksessä. Haluan olla mukana tukemassa moniäänistä keskustelua neuropsykologian tilasta ja tulevaisuudesta.


Tuula Mentula

Olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana Helsingissä 1996 lähtien. Asiakkaani ovat lapsia, nuoria tai nuoria aikuisia, joilla on kehityksellisiä oppimisvaikeuksia. Teen tutkimuksia, kuntoutusta, koulutan ja työnohjaan. 

Neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen kävin 1999 - 2002 ja tein lisensiaattityöni matematiikan oppimisvaikeuksien kuntoutuksesta.

Ennen yksityiseksi siirtymistä työskentelin Lastenlinnan sairaalassa, Larmiksessa ja MBD-infokeskuksessa (nykyinen ADHD-keskus), jossa toteutimme Chilessä kehitettyä CDA-ryhmäkuntoutusta. Aikuispuolella työskentelin muutaman vuoden Afasia-ja aivohalvausyhdistyksessä ja Afasiasäätiössä toiminnanjohtajana. Oman työni ohessa olen ollut osa-aikaisena myös Diakonissalaitoksen Oma tie- projektissa maahanmuuttajien oppimisvaikeuksiin liittyen sekä Kuntoutussäätiössä Nuttu-hankkeessa, jossa kehitettiin nuorille aikuisille, joilla oli oppimisen ja/tai mielenterveydenongelmia, kysely ja toteutettiin kuntoutusryhmiä. 

Yhdistyksen johtokunnassa olen ollut mukana 5 vuotta. 


Mona Sotaniemi

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, neuropsykologian alan työnohjaaja- ja kouluttajapätevyys

Työskentelen HUS psykiatriassa neuropsykologina ja johtavana psykologina (psykoosi- ja oikeuspsykiatrian linja).

 

Mari Kantanen

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, neuropsykologian alan työnohjaaja- ja kouluttajapätevyys

Työskentelen neuropsykologina HUS Psykiatriassa. 


Laura Ermi

Olen neuropsykologian erikoispsykologi Tampereelta ja työskentelen ammatinharjoittajana lasten ja nuorten neuropsykologisen kuntoutuksen parissa. Olen pitkään tehnyt etenkin lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen neuropsykologista ryhmäkuntoutusta ja nykyisin työni on pääosin erilaisiin oppimisvaikeuksiin liittyvää kuntoutusta. SNPY:n johtokunnassa olen uusi jäsen eli aloitin vuonna 2019.


Vesa Närhi

Työskentelen yliopistotutkijana Jyväskylän yliopistossa Kasvatustieteen laitoksella, aiemmin olen työskennellyt Niilo Mäki Instituutissa, Kehitysvammaliitossa sekä Helsingin ja Itä-suomen yliopistoissa. Olen tehnyt pitkään tutkimus- ja kehittämistyötä lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien, erityisesti tarkkaavuusongelmien kanssa. Erityisenä fokuksena minulla on yhteistyö koulussa toteutettavien tukitoimien suunnittelussa.


Päivi Kontiola

Olen aloittanut yhdistyksen johtokunnan jäsenenä vuonna 2019. Työskentelen neuropsykologina HUSin foniatrian poliklinikalla. Olen tehnyt koko työurani kliinistä työtä lasten ja nuorten parissa, aiemmin lastenneurologian ja lastenpsykiatrian yksiköissä ja viimeiset 10 vuotta foniatrian poliklinikalla. Neuropsykologisten tutkimusten lisäksi olen tehnyt yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, mm. vaikeasti lukihäiriöisten lasten ryhmäkuntoutusta. Potilastyön ohella olen toiminut työnohjaajana ja luennoijana, lisäksi olen ollut mukana lasten kehitykseen, oppimiseen ja mielenterveyden tukemiseen liittyvissä työryhmissä ja kehittämishankkeissa.

 

Teemu Paajanen

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT

Työterveyslaitoksen johtava psykologi v. 2012 lähtien. Aiemmin olen työskennellyt Kuopion kaupungin sairaalassa ja Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikössä. Teen tällä hetkellä kliinistä potilastyötä, tutkimusta ja koulutusta. Kliinistä kokemusta neuropsykologin työstä minulla on neurologian, geriatrian ja työlääketieteen erikoisaloilta, sekä yksityisenä ammatinharjoittajana työterveyshuollon ympäristössä. Tutkimustyötä olen tehnyt erityisesti muistisairauksiin liittyen. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteita työkyvyn arviointi, menetelmäkehitys, kognitiivinen ergonomia ja human factors-ajattelu. Mukana SNPY:n ohella Suomen Alzheimer-tutkimusseuran CERAD-jaoksessa ja Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen hallituksessa. 

 

Lisäksi johtokuntaan kuuluvat sihteeri Laura Takkunen sekä koulutussihteeri Katri Mikkola.

23. elokuuta 2019:

Leonard Diller on kuollut

Tohtori Leonard Diller kuoli kotonaan New Yorkissa 16.8.2019. Hän oli kuollessaan 95-vuotias. Diller teki uraauurtavan elämäntyönsä aivovammojen neuropsykologisen kuntoutuksen parissa. Hän toimi mm. tutkimusprofessorina New York University School of Medicinessa. Diller siunattiin haudan lepoon 19.8.2019.

16. kesäkuuta 2019:

SNPY:n sihteeri on vaihtunut

Jatkossa yhdistyksen sihteerinä toimii Laura Takkunen (lauratakkunen.snpy@gmail.com).

Kuluneista vuosista kiittäen,

Laura Nurmi

16. kesäkuuta 2019:

Uusi puheenjohtaja ja johtokunta valittu

Yhdistyksen vuosikokouksessa 5.4.2019 valittiin johtokuntaan uusiksi jäseniksi Vesa Närhi, Päivi Kontiola, Teemu Paajanen ja Laura Ermi.

Johtokunnan kokoonpano kokonaisuudessaan:

Varsinainen jäsen (varajäsen)

Tuula Mentula (Vesa Närhi)

Kati Rantanen (Päivi Kontiola)          

Mari Kantanen (Teemu Paajanen)      

Kaisa Mäki (Päivi Helenius)

Mona Sotaniemi (Laura Ermi)

Tatu Kauranen (Kirsi Eskelinen)                   

Anu Mäntynen (Katariina Yrttimaa)         

28. maaliskuuta 2019:

Erikoistumislautakunnan kokous 28.11.19

Hei,

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 28.11.2019 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemusten tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Kati Peltosella (tiedustelut: katipeltonen.snpy@gmail.com) perjantaina 22.11.2019 mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet löydät sivulta: http://www.neuropsykologia.fi/fi/erikoistumislautakunta

Terveisin,
Kati Peltonen

katipeltonen.snpy@gmail.com

28. helmikuuta 2019:

Kutsu vuosikokoukseen 5.4.2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika             5.4.2019 klo 16.30

Paikka         Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, 00100 Helsinki

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

7. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman käsitteleminen

8. Vuoden 2020 jäsenmaksuista päättäminen

9. Vuoden 2019 talousarvion käsitteleminen

10. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

11. Uusien johtokunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä valinta erovuoroisten tilalle

12. Varsinaisen tilintarkastajan, varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

13. Esitys johtokunnan vapauttamisesta jäsenmaksuista

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen

31. tammikuuta 2019:

Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen väitösstipendit

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys myöntää vuosittain 200 euron suuruisia väitösstipendejä psykologian alalta väitelleille jäsenilleen. Mikäli olet lähiaikoina väitellyt psykologian alalta eikä sinulle vielä ole myönnetty SNPY:n väitösstipendiä, ja olet halukas kirjoittamaan lyhyen blogikirjoituksen väitöskirjasi aiheesta yhdistyksen blogiin vastineeksi stipendistä, ole yhteydessä yhdistyksen sihteeriin (lauranurmi.snpy@gmail.com) ja kerro, koska ja missä olet väitöksen suorittanut sekä väitöskirjatyösi aihe. Sihteeri ohjaa sinua asiassa eteenpäin.

31. tammikuuta 2019:

SNPY julistaa haettavaksi Matka-apurahoja

Matka-apurahat on tarkoitettu käytettäväksi kliinis-teoreettisiin tieteellisiin kongresseihin tai opintomatkoihin ja niitä myönnetään ensisijaisesti ulkomaisiin koulutuksiin/kongresseihin. Kunkin apurahan suuruus on max. 200€. Vuosittain on mahdollista saada vain yksi apuraha. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja matkan kokonaisrahoituksesta. Hakemuksen pituus on enintään kaksi sivua. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota matkan hyödyllisyyteen neuropsykologian kannalta. Kongressin annista tulee tehdä vapaamuotoinen kirjoitus SNPY:n verkkomuotoiseen blogiin. Matka-apuraha myönnetään vain yhdistyksen jäsenille. Apurahaa ei myönnetä työharjoittelumatkoihin eikä kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviin matkoihin. Hakuaika päättyy 29.3.2019, hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteerille Laura Nurmelle sähköpostitse (lauranurmi.snpy@gmail.com). Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

31. tammikuuta 2019:

Vuoden 2019 jäsenkirje

on julkaistu ja luettavissa linkistä:

http://www.neuropsykologia.fi/files/2019-jasenkirje.pdf

Laura Nurmi,

SNPY:n sihteeri

23. tammikuuta 2019:

EARLY BIRD-ilmoittautuminen SNPY:n 40-vuotisjuhlakongressiin

Hyvät Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen jäsenet,

SNPY täyttää vuonna 2019 kunniakkaat 40 vuotta, jolloin järjestämme kaksipäiväisen juhlakongressin iltatilaisuuksineen. Kongressin ajankohta on 4.-5.huhtikuuta 2019 ja se pidetään Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki).

Ilmoittautuminen kongressiin on auki ja EARLY BIRD-hinta  (290€) on voimassa 31.1.2019 asti. Tämän jälkeen hinta on 340€. Ilmoittautuminen sulkeutuu 15.3.2019.

Iltatilaisuuteen ilmoittautuminen on täynnä.

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen yhdistyksen sivuilta: http://www.neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy/116


Lämpimästi tervetuloa juhlimaan 40-vuotiasta yhdistystämme!

11. tammikuuta 2019:

Tärkeää: SNPY:n jäsenrekisterissä muutoksia, päivitä/tarkista jäsentietosi!

Hyvä SNPY:n jäsen,

Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen jäsenrekisterissä on tapahtunut
syksyn aikana muutoksia, jotka edellyttävät kaikkien jäsenten
tarkistavan/päivittävän omat jäsenrekisteritietonsa mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään tammikuun aikana. Omat tiedot (mm.
yhteys-, työ- ja koulutustiedot) on nyt mahdollista tarkistaa ja
päivittää itse suoraan SNPY:n verkkosivujen jäsenalueella kohdassa
”Omat tiedot ja tietojen muutos”, osoitteessa
http://www.neuropsykologia.fi/fi/user/userDetails (vaatii
sisäänkirjautumisen).

Muutosilmoitusta ei enää tehdä yhdistyksen sihteerille.

Yhdistys myös luopuu vuodesta 2019 alkaen painatetusta
jäsenluettelosta, joka aiemmin on toimitettu jäsenille postitse
jäsenkirjeen ja -laskun yhteydessä kerran vuodessa. Paperisen
jäsenluettelon korvaa sähköinen jäsenluettelo, joka sijaitsee
yhdistyksen verkkosivujen jäsenalueella kohdassa
”Jäsenluettelo”, osoitteessa
http://www.neuropsykologia.fi/fi/members/list (vaatii
sisäänkirjautumisen).

Sähköisessä jäsenluettelossa:
-      kukin jäsen määrittelee itse mitä tietoja haluaa
itsestään julkaistavan
-      on mahdollista julkaista työpaikkaa, koulutusta ja
pätevyyttä koskevia tietoja
-      ei julkaista henkilökohtaisia yhteystietoja
-      julkaistavat tiedot perustuvat jäsenrekisterissä oleviin
tietoihin, joten ne päivittyvät automaattisesti, jos ko.
jäsentietoja päivitetään
-      tiedot näkyvät vain yhdistyksen jäsenille

HUOM! Oletusasetuksena sähköisessä jäsenluettelossa julkaistaan
jäsenistä vain nimi. Kaikki muu julkaistavaksi toivottu tieto
täytyy jokaisen jäsenen omalta osaltaan käydä valitsemassa itse.
Julkaistavien tietojen valinta tapahtuu jäsenalueella samalla sivulla
kuin jäsenrekisteritietojen päivitys (”Omat tiedot ja niiden
muutos”, linkki ylempänä). Sivulta löytyy tähän helpot ohjeet.

Tarkistathan ja tarvittaessa päivität myös sähköpostiosoitteesi yhdistyksen jäsenalueen sivulla ”Omat sähköposti- ja salasana-asetukset”, osoitteessa http://www.neuropsykologia.fi/fi/user/settings(vaatii sisäänkirjautumisen). Kyseistä sähköpostiosoitetta käytetään yhdistyksen yhteydenpitoon (mm. yhdistyksen postit, tiedotteet, koulutus- ja työpaikkailmoitukset, salasanan uusiminen), ja voit valintasi mukaan syöttää tähän joko työ/opiskelusähköpostisi tai henkilökohtaisen sähköpostisi. Tätä osoitetta ei julkaista jäsenluettelossa. 

Jäsenalueelle kirjautuessa tunnukset ovat muotoa etunimi.sukunimi (ei
ääkkösiä). Jos salasana on unohtunut, uuden voi tilata
sähköpostiin kohdasta ”unohditko salasanan?”. Jos salasanan
tilaamisessa tulee ongelmia, voi asiasta olla yhteydessä yhdistyksen
sihteeriin (lauranurmi.snpy@gmail.com).

Yhdistyksen rekisteriseloste löytyy osoitteesta
http://www.neuropsykologia.fi/fi/rekisteriseloste


Laura Nurmi, SNPY:n sihteeri
lauranurmi.snpy@gmail.com

11. joulukuuta 2018:

Erikoistumislautakunnan kokoukset 2019

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuodelle 2019 on alustavasti sovittu 9.5., 22.8. ja 28.11.19. Jäsenistöä muistutetaan kokouksista vielä myöhemmin uudelleen.

 
Ystävällisin terveisin,
Kati Peltonen
Erikoistumislautakunnan sihteeri
19. maaliskuuta 2018:

Erikoistumislautakunnan kokous 29.11.18

Hei,

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 29.11.2018 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemusten tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Kati Peltosella (tiedustelut: katipeltonen.snpy@gmail.com) perjantaina 23.11.2018 mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet löydät linkistä http://www.neuropsykologia.fi/fi/erikoistumislautakunta

Terveisin,
Kati Peltonen

katipeltonen.snpy@gmail.com

8. maaliskuuta 2018:

13th Nordic Meeting in Neuropsychology 2018

The13th Nordic Meeting in Neuropsychology 2018 will be held on 22-24 August 2018 in Clarion Sign hotel, Stockholm.

“The Plastic Brain – Changes in Brain and Behaviour - from basic neuroscience to clinical applications within paediatric and adult neuropsychology”, will offer broad insights into the development and plasticity of the brain.

Topics
From basic neuroscience to clinical applications within child and adult neuropsychology:
-experience dependent brain plasticity,
-language development and brain plasticity,
-affective neuroscience, and
-neurodevelopmental disorders
 
Keynote speakers
Erin Bigler, Ida Sue Barron, Jennifer Vasterling, Courtenay Norbury, Vania Apkarian, Matti Laine, Torkel Klingberg, Martin Lövdén

More information: http://nordicmeeting2018.com/

1. maaliskuuta 2018:

FESN Autumn School in Berlin 2018 - A call for applications!

The FESN will organize its 3rd neuropsychology school to be held in Berlin, Germany  from 1st to 5th October 2018.

The school is addressed to graduate students in their final years of PhD, or early post-docs, as well as clinicians at a comparable level of career. About 40 participants are invited from all partaking national societies. The program is taught by experts in their field, and aimed at providing state-of-the-art knowledge and skills for students and postdocs working in all areas of neuropsychology. Not more than two candidates will be submitted from one country.

The letter of application and a CV (in English) should be sent to Laura Nurmi (lauranurmi.snpy@gmail.com). The deadline for applications is 12.3.2018 at 4:00 pm.

For further details concerning the application and the programme, please, see link.

19. marraskuuta 2017:

Erikoistumislautakunnan kokoukset 2018

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuodelle 2018 on alustavasti sovittu 26.4., 30.8. ja 29.11.2018. Jäsenistöä muistutetaan kokouksista vielä myöhemmin uudelleen.
 
Ystävällisin terveisin,
Kati Peltonen
Erikoistumislautakunnan sihteeri
5. syyskuuta 2017:

Mitä uutta neuropsykologin työkentällä?

SNPY järjestää "Mitä uutta neuropsykologin työkentällä?" -koulutuksen perjantaina 27.10.2017. Koulutus järjestetään Helsingissä Folkhälsanin Ossian-salissa (Topeliuksenkatu 20).

Koulutuksen hinta on 125 euroa, sisältäen lounaan ja kahdet kahvit.

Koulutuksen ohjelma löytyy tästä linkistä

Koulutuksen ilmoittautuminen on auki ja se päättyy 12.10.2017.

10. heinäkuuta 2017:

Erikoistumislautakunnan sihteeri vaihtuu

Erikoistumislautakunnan sihteeri on vaihtunut. Sihteerin tehtäviä hoitaa vastaisuudessa Kati Peltonen (katipeltonen.snpy@gmail.com).

21. huhtikuuta 2017:

Neuropsykologian erikoisalan työnohjaajakoulutus v. 2017–2018 (12 op)

KOULUTUKSESSA ON PERUUTUKSEN VUOKSI VIELÄ TILAA MUUTAMALLE NOPEIMMALLE! SITOVAT ILMOITTAUTUMISET SUORAAN helvi.kejonen@hogrefe.fi (tilanne 21.4.17)

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry ja Hogrefe Psykologien Kustannus Oy järjestävät yhteistyössä neuropsykologian alan työnohjaajakoulutuksen syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana Helsingissä.

Tarkempi esite koulutuksesta

Kenelle?

Osallistujilta vaaditaan neuropsykologian erikoispsykologikoulutus tai kliinisen neuropsykologian VET. Maksimi 20 osallistujaa, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttajina toimivat Hely Kalska FT, kouluttajapsykoterapeutti, kliininen neuropsykologi ja Hanna Kiiski-Mäki PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja, Coach CCSF

Lähiopetus

4 X 2-päiväinen lähiopetus (to, pe)

1. pv klo 12.00 - 16.00

2. pv klo 8.30 - 15.30

 

28.–29.9.2017

23.–24.11.2017

1.–2.2.2018

12.–13.4.2018

Osallistumismaksu

1800 € + alv 24 % = 2232 €

Maksu on jaettavissa kahdelle eri vuodelle, kunkin opiskelijan kanssa erikseen sovittavan maksuaikataulun ja -erien mukaan.


20. maaliskuuta 2017:

SNPY JULISTAA HAETTAVAKSI MATKA-APURAHOJA

Matka-apurahat on tarkoitettu käytettäväksi kliinis-teoreettisiin tieteellisiin kongresseihin tai opintomatkoihin ja niitä myönnetään ensisijaisesti ulkomaisiin koulutuksiin/kongresseihin. Kunkin apurahan suuruus on max. 200€. Vuosittain on mahdollista saada vain yksi apuraha. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja matkan kokonaisrahoituksesta. Hakemuksen pituus on enintään kaksi sivua. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota matkan hyödyllisyyteen neuropsykologian kannalta. Kongressin annista tulee tehdä vapaamuotoinen kirjoitus SNPY:n verkkomuotoiseen blogiin. Matka-apuraha myönnetään vain yhdistyksen jäsenille. Apurahaa ei myönnetä työharjoittelumatkoihin eikä kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviin matkoihin. Hakuaika päättyy 31.3.2017, hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteerille Laura Nurmelle sähköpostitse (lauranurmi.snpy@gmail.com). Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

20. maaliskuuta 2017:

Kutsu SNPY:n vuosikokoukseen 7.4.2017

Aika 7.4.2017 klo 16.30

Paikka Hotelli Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki

1. Kokouksen avaus

 1. Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 4. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen

 5. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

 6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman käsitteleminen

 7. Vuoden 2018 jäsenmaksuista päättäminen

 8. Vuoden 2017 talousarvion käsitteleminen

 9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

 10. Uusien johtokunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä valinta erovuoroisten tilalle

 11. Varsinaisen tilintarkastajan, varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

 12. Esitys johtokunnan vapauttamisesta jäsenmaksuista

 13. Muut esille tulevat asiat

 14. Kokouksen päättäminen 

  Lämpimästi tervetuloa!utsu

17. maaliskuuta 2017:

Erikoistumislautakunnan kokous 4.5.17

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 4.5.2017
käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien
pätevyyksiä. Hakemusten tulisi olla perillä
erikoistumislautakunnan sihteerillä Jenni Uimosella (tiedustelut:
jenni.e.uimonen@gmail.com) maanantaina 24.4.2017 mennessä.
 
Tarkemmat hakuohjeet löydät linkistä http://www.neuropsykologia.fi/fi/erikoistumislautakunta

Keväisin terveisin,
Jenni Uimonen
13. helmikuuta 2017:

Muistutus: Kysely työnohjaajapätevyystietojen julkistamisesta

Hyvä SNPY:n jäsen,

Mikäli et ole vielä reagoinut alla olevaan viestiin, niin vastaisitko ystävällisesti 20.2.2017 mennessä. 

Kuten aiemminkin ilmoitimme, niin Suomen Neuropsykologinen yhdistys ja Kliinisen Neuropsykologian Erikoistumislautakunta suunnittelevat julkaisevansa SNPY:n nettisivuilla listan henkilöistä, joille erikoistumislautakunta on myöntänyt työnohjaajapätevyyden. Julkaistavat tiedot ovat henkilön nimi (ei muita henkilötietoja) sekä työnohjaajapätevyyden myöntöpäivämäärä.

Listan julkaisemisen tavoitteena on tarjota kollegoille tietoa pätevistä neuropsykologian alan työnohjaajista.

Tietojen julkaisemiseen tarvitaan henkilön lupa. Toivomme että annat julkaisuluvan lähettämällä erikoistumislautakunnan sihteerille Jenni Uimoselle sähköpostilla oheisen sisältöisen viestin: Annan luvan siihen että nimeni ja työnohjauspätevyyden myöntöpäivämäärä julkaistaan SNPY:n nettisivuilla.

Lähetätkö ystävällisesti tiedon sähköpostilla 20.2.2017 mennessä. 

Erikoistumislautakunnan puolesta,
Jenni Uimonen, sihteeri
jenni.e.uimonen@gmail.com

31. tammikuuta 2017:

Neuropsykologian erikoisalan työnohjaajakoulutus v. 2017–2018 (12 op)

Ilmoita kiinnostuksesi uudistunutta työnohjaajakoulutusta kohtaan ilmoittautumalla alustavasti työnohjaajakoulutukseen!

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry ja Hogrefe Psykologien Kustannus Oy järjestävät yhteistyössä neuropsykologian alan työnohjaajakoulutuksen syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana Helsingissä.

Tarkempi esite ja alustavat ilmoittautumiset koulutuksesta koulutussivuilla http://www.neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy/105

Kenelle?

Osallistujilta vaaditaan neuropsykologian erikoispsykologikoulutus tai kliinisen neuropsykologian VET. Maksimi 20 osallistujaa, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttajina toimivat Hely Kalska FT, kouluttajapsykoterapeutti, kliininen neuropsykologi ja Hanna Kiiski-Mäki PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja, Coach CCSF

Lähiopetus
4 X 2-päiväinen lähiopetus (to, pe)

1. pv klo 12.00 - 16.00
2. pv klo 8.30 - 15.30

28.–29.9.2017
23.–24.11.2017
1.–2.2.2018
12.–13.4.2018

Osallistumismaksu

1800 € + alv 24 % = 2232 €

Maksu on jaettavissa kahdelle eri vuodelle, kunkin opiskelijan kanssa erikseen sovittavan maksuaikataulun ja -erien mukaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumalla tähän tapahtumaan ilmoitat kiinnostuksesi osallistua työnohjaajakoulutukseen. Varsinaiset koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tämä on siis vasta alustava varauksesi kurssille (ei sitova ilmoittautuminen)

Varsinainen ilmoittautuminen toteutetaan Hogrefen verkkosivujen kautta myöhemmin ilmoitettuna aikana.

 

 

30. tammikuuta 2017:

Kysely työnohjaajapätevyystietojen julkistamisesta

Hyvä SNPY:n jäsen,


Suomen Neuropsykologinen yhdistys ja Kliinisen Neuropsykologian Erikoistumislautakunta suunnittelevat julkaisevansa SNPY:n nettisivuilla listan henkilöistä, joille erikoistumislautakunta on myöntänyt työnohjaajapätevyyden. Julkaistavat tiedot ovat henkilön nimi (ei muita henkilötietoja) sekä työnohjaajapätevyyden myöntöpäivämäärä.

Listan julkaisemisen tavoitteena on tarjota kollegoille tietoa pätevistä neuropsykologian alan työnohjaajista.

Tietojen julkaisemiseen tarvitaan henkilön lupa. Toivomme että annat julkaisuluvan lähettämällä erikoistumislautakunnan sihteerille Jenni Uimoselle sähköpostilla oheisen sisältöisen viestin: Annan luvan siihen että nimeni ja työnohjauspätevyyden myöntöpäivämäärä julkaistaan SNPY:n nettisivuilla.

Lähetätkö ystävällisesti tiedon sähköpostilla 20.2.2017 mennessä. 

Erikoistumislautakunnan puolesta,
Jenni Uimonen, sihteeri
jenni.e.uimonen@gmail.com

12. tammikuuta 2017:

Psykologia-lehden julkaisu

Viimeisimmässä Psykologia-lehdessä julkaistiin neuropsykologien näkökulmasta varsin hyödyllinen, viitearvoaineistoja sisältävä artikkeli:

Stenberg, J., Laari, S., Uimonen, J., Pihlaja, R. & Poutiainen, E. (2016). Työikäisten kognitiivinen suoriutuminen – viitearvotietoja AINO-tutkimuksesta.PSYKOLOGIA, 51(06), 400–421.

4. tammikuuta 2017:

Erikoistumislautakunnan kokoukset 2017

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuodelle 2017 on alustavasti sovittu 4.5, 30.8. ja 30.11.2017. Jäsenistöä muistutetaan kokouksista vielä myöhemmin uudelleen.
 
Ystävällisin terveisin,
Jenni Uimonen
Erikoistumislautakunnan sihteeri
16. joulukuuta 2016:

Jäsentietojen päivitys

Hei,

paperinen jäsenluettelo lähetetään vuoden 2017 jäsenkirjeen mukana. Mikäli jäsentiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoitathan niistä ystävällisesti yhdistyksen sihteerille Laura Nurmelle joko sähköpostitse (lauranurmi.snpy@gmail.com). Mikäli et halua jäsentietojasi julkaistavan paperisessa versiossa, ilmoitathan siitäkin sihteerille.

Mukavaa joulun odotusta toivottaen,

Laura Nurmi

18. lokakuuta 2016:

Erikoistumislautakunnan kokous tiistaina 29.11.2016

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 29.11.2016
käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien
pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä
erikoistumislautakunnan sihteerillä Jenni Uimosella (tiedustelut:
jenni.e.uimonen@gmail.com) perjantaina 19.11.2016 mennessä.
 
Tarkemmat hakuohjeet löydät linkistä http://www.neuropsykologia.fi/fi/kelan_patevyyskriteerit

Ystävällisin terveisin,
Jenni Uimonen
21. syyskuuta 2016:

Monikulttuurisuus neuropsykologin työssä

SNPY järjestää "Monikulttuurisuus neuropsykologin työssä" -koulutuksen perjantaina 25.11.2016. Koulutus järjestetään Helsingin yliopistossa, salissa A132 (ent. sali 1), osoitteessa Siltavuorenpenger 1 A (Psychologicum). 

Koulutuksen hinta on 120 euroa, sisältäen kahdet kahvit.

Koulutuksen ohjelma ja ilmoittautuminen:  http://www.neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy/98

Koulutuksen ilmoittautuminen on nyt avattu ja se päättyy 11.11.2016. Koulutukseen mahtuu 170 henkilöä.

7. heinäkuuta 2016:

Erikoistumislautakunnan seuraava kokous on 30.8.2016

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 30.8.2016
käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien
pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä
erikoistumislautakunnan sihteerillä Jenni Uimosella (tiedustelut:
jenni.e.uimonen@gmail.com) perjantaina 19.8.2016 mennessä.
 
Tarkemmat hakuohjeet löydät linkistä http://www.neuropsykologia.fi/fi/kelan_patevyyskriteerit

Ystävällisin terveisin,
Jenni Uimonen
22. toukokuuta 2016:

SNPY:n sihteeri on vaihtunut

Jatkossa yhdistyksen sihteerinä toimii Laura Nurmi (lauranurmi.snpy@gmail.com).

Kuluneesta vuodesta kiittäen,

Micaela Salo

22. toukokuuta 2016:

Uusi johtokunta valittu

Yhdistyksen vuosikokouksessa 22.4.2016 valittiin johtokuntaan uusiksi jäseniksi Anu Mäntynen ja Katariina Yrttimaa.

Johtokunnan kokoonpano kokonaisuudessaan:

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

 • Tuula Mentula (Mari Kantanen)
 • Kati Rantanen (Kaisa Mäki)
 • Outi Reinvall (Pia Mäenpää)
 • Sari Levänen (Elina Okker)
 • Mona Sotaniemi (Niina Ritari)
 • Tatu Kauranen (Anu Mäntynen)
 • Mia Dufva (Katariina Yrttimaa)
4. huhtikuuta 2016:

SNPYn vuosikokousseminaari 2016: neuropsykologinen kuntoutus

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 22.4.2016 Helsingissä Hotelli Paasitornissa (Paasivuorenkatu 5 A). Koulutuspäivän aiheena on neuropsykologinen kuntoutus. Aamupäivälle on suunniteltu yhteisiä luentoja ja iltapäivällä on mahdollisuus valita neljästä workshopista mieleiset (aikuiset/lapset).

Koulutuksen hinta on 120 euroa sisältäen aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu 1.1.2016 ja päättyy 7.4.2016. Koulutukseen voi ilmoittautua maksimissaan 250 henkilöä.

Ilmoittaudu koulutukseen koulutukset sivustolla.

 
20. maaliskuuta 2016:

Kutsu SNPY:n vuosikokoukseen 22.4.2016

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys - Neuropsykologiska Föreningen i Finland r.y. 

Aika             22.4.2016 klo 16.00

Paikka         Helsinki Hotelli Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki

1. §                Kokouksen avaus

2. §                Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

3. §                Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. §                Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. §                Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. §                Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

7. §                Vuoden 2016 toimintasuunnitelman käsitteleminen

8. §                Vuoden 2017 jäsenmaksuista päättäminen

9. §                Vuoden 2016 talousarvion käsitteleminen

10. §              Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

11. §              Uusien johtokunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä valinta erovuoroisten tilalle

12. §              Varsinaisen tilintarkastajan, varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

13. §              Esitys johtokunnan vapauttamisesta jäsenmaksuista

14. §              Muut esille tulevat asiat

15. §              Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!

7. maaliskuuta 2016:

SUOMEN NEUROPSYKOLOGINEN YHDISTYS JULISTAA HAETTAVAKSI MATKA-APURAHOJA

Matka-apurahat on tarkoitettu käytettäväksi kliinis-teoreettisiin tieteellisiin kongresseihin tai opintomatkoihin. Matka-apurahaa myönnetään ensisijaisesti ulkomaisiin koulutuksiin/kongresseihin. Kunkin apurahan suuruus on enintään 200 euroa. Vuosittain on mahdollista saada vain yksi apuraha. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja matkan kokonaisrahoituksesta. Hakemuksen kokonaispituus on enintään kaksi sivua. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota matkan hyödyllisyyteen neuropsykologian kannalta.

Kongressin annista tulee tehdä vapaamuotoinen kirjoitus Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen verkkomuotoiseen blogiin. Matka-apuraha myönnetään vain yhdistyksen jäsenille. Apurahaa ei myönnetä työharjoittelumatkoihin eikä kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviin matkoihin. Hakuaika päättyy 15.4.2016, hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteerille Micaela Salolle sähköpostitse (micaela.c.salo@gmail.com). Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

7. maaliskuuta 2016:

Erikoistumislautakunnan kokous 21.4.2016

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 21.4.2016 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Jenni Uimosella (tiedustelut: jenni.e.uimonen@gmail.com) maanantaina 11.4.2016 mennessä.

29. helmikuuta 2016:

INS 2016 -kongressin abstraktien submittointiaika on pidennetty

Lontoossa pidettävän INS 2016 -kongressin abstraktien viimeinen palautuspäivä on nyt 21.2.2016 klo 23:59 (EST). Ks. linkki. http://neuropsykologia.fi/files/ins-london-july-2016-poster-updated-deadline-for-submissions.jpg 

9. helmikuuta 2016:

Erikoistumislautakunnan vuoden ensimmäinen kokouspäivä muuttunut

Erikoistumislautakunnan ensimmäinen kokous vuodelle 2016 on siirretty pidettäväksi 21.4 (ei siis 14.4). Muut erikoistumislautakunnan kokoukset säilyvät ennallaan (30.8 ja 29.11). 

5. tammikuuta 2016:

SNPYn vuosikokousseminaari 2016: neuropsykologinen kuntoutus

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 22.4.2016 Helsingissä Hotelli Paasitornissa (Paasivuorenkatu 5 A). Koulutuspäivän aiheena on neuropsykologinen kuntoutus. Aamupäivälle on suunniteltu yhteisiä luentoja ja iltapäivällä on mahdollisuus valita neljästä workshopista mieleiset (aikuiset/lapset).

Koulutuksen hinta on 120 euroa sisältäen aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu 1.1.2016 ja päättyy 7.4.2016. Koulutukseen voi ilmoittautua maksimissaan 250 henkilöä.

Ilmoittaudu koulutukseen koulutukset sivustolla.

16. joulukuuta 2015:

The Summer School in Berlin 2016: A call for applications

Dear all,
 
Please, find enclosed, the information letter and the programme of the Summer School to be held in Berlin from August 29 to September 1, 2016.  
 
We hope that you could open a call for applications in your national society as soon as possible. For further details concerning the application and the programme, please, see the attachment (link here).
 
If you have any further questions, do not hesitate to contact me.
 
On behalf of he President of the F-ESn Erik Hessen and the Organizing Committee,
Mervi Jehkonen
Secretary of the F-ESN
2. joulukuuta 2015:

Erikoistumislautakunnan kokoukset 2016

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuodelle 2016 on alustavasti sovittu 14.4 klo 17.30, 30.8 klo 17.30 ja 29.11 klo 17.30. Jäsenistöä muistutetaan kokouksista vielä myöhemmin uudelleen. 

1. marraskuuta 2015:

ESN kongressin highlights ja uusi ESN sihteeri valittu

Virallinen ESN kongressivideo on nyt julkaistu! Linkki viestin alla.

Lisäksi tiedotamme, että Mervi Jehkonen on valittu ESN:n sihteeriksi kaudelle 2015-2017. Onnea Merville!

https://youtu.be/p8B03WFtNJo

12. lokakuuta 2015:

Erikoistumislautakunnan kokous 24.11.15

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 24.11.2015 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Jenni Uimosella (tiedustelut: jenni.e.uimonen@gmail.com) 13.11.2015 mennessä.

28. syyskuuta 2015:

ESN 2015 kuvat nyt katseltavissa!

ESN 2015 kongressi järjestettiin syyskuussa Tampereella. Kongressissa otetut kuvat on nyt julkaistu ja niitä pääsee katselemaan oheisesta linkistä

goo.gl/xLsnSF

2. syyskuuta 2015:

Kliininen neuropsykologia kirja on ilmestynyt!

Lisätietoa

 

https://verkkokauppa.duodecim.fi/6502.html

12. elokuuta 2015:

Blogia päivitetty

Matka-apurahan saaneen Aki Myllynevan teksti Child Language Symposiumista (Englannissa) on lisätty blogiin, käykäähän lasten kielihäiriöistä kiinnostuneet lukemassa!

1. heinäkuuta 2015:

Erikoistumislautakunnan kokous 25.8.2015

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 25.8.2015 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Jenni Uimosella (tiedustelut: jenni.e.uimonen@gmail.com) 14.8.2015 mennessä.

29. kesäkuuta 2015:

Erikoistumislautakunnan sihteeri vaihtuu

1.7.2015 lähtien erikoistumislautakunnan sihteerinä toimii Jenni Uimonen. Uuden sihteerin tavoittaa osoitteesta jenni.e.uimonen@gmail.com.

 

26. toukokuuta 2015:

SNPY:n sihteeri on vaihtunut

Jatkossa yhdistyksen sihteerinä toimii Micaela Salo (micaela.c.salo@gmail.com).

Kuluneista vuosista kiittäen,

Jenni Uimonen

27. huhtikuuta 2015:

Uusi johtokunta valittu

Yhdistyksen vuosikokouksessa 17.4.2015 johtokuntaan valittiin uusiksi jäseniksi Mari Kantanen, Tatu Kauranen, Kaisa Mäki, Pia Mäenpää, Elina Okker ja Niina Ritari.

Johtokunnan kokoonpano kokonaisuudessaan:

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

 • Tuula Mentula (Mari Kantanen) 
 • Kati Rantanen (Kaisa Mäki) 
 • Outi Reinvall (Pia Mäenpää) 
 • Sari Levänen (Elina Okker) 
 • Mona Sotaniemi (Niina Ritari) 
 • Tiia Saunamäki (Tatu Kauranen) 
 • Henna Ahonen (Mia Dufva)
14. huhtikuuta 2015:

SUOMEN NEUROPSYKOLOGINEN YHDISTYS JULISTAA HAETTAVAKSI MATKA-APURAHOJA

Matka-apurahat on tarkoitettu käytettäväksi kliinis-teoreettisiin tieteellisiin kongresseihin tai opintomatkoihin. Matka-apurahaa myönnetään ensisijaisesti ulkomaisiin koulutuksiin/kongresseihin. Kunkin apurahan suuruus on enintään 200 euroa. Vuosittain on mahdollista saada vain yksi apuraha. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja matkan kokonaisrahoituksesta. Hakemuksen kokonaispituus on enintään kaksi sivua. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota matkan hyödyllisyyteen neuropsykologian kannalta. Kongressin annista tulee tehdä vapaamuotoinen kirjoitus Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen verkkomuotoiseen blogiin. Matka-apuraha myönnetään vain yhdistyksen jäsenille. Apurahaa ei myönnetä työharjoittelumatkoihin eikä kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviin matkoihin. Hakuaika päättyy 20.4.2015, hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteerille Jenni Uimoselle sähköpostitse (jenni.e.uimonen@gmail.com). Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

1. huhtikuuta 2015:

Ilmoittautuminen vuosikokousseminaariin päättyy huomenna 2.4!

Vuosikokousseminaari 2015: Lääke- ja huumausaineet

Vuosikokousseminaari järjestetään 17.4.2015 Helsingissä Folkhälsan talossa, osoitteessa Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki. Koulutuksen aiheena on lääke- ja huumausaineet: vaikutus kehitykseen ja kognitiivisiin toimintoihin. 

Koulutuksen hinta on 120 EUR sisältäen kahdet kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen päättyy huomenna 2.4.2015 

Voit ilmoittautua oheisesta linkistä kirjautumalla jäsensivuille. Myös ohjelma on nähtävillä koulutussivuilla.

http://neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy/60

13. maaliskuuta 2015:

Vuoden 2015 jäsenkirje luettavissa

linkissä: http://www.neuropsykologia.fi/fi/membersLetter/index

Aurinkoista kevään odotusta toivotellen,

Jenni Uimonen, sihteeri

13. maaliskuuta 2015:

Kutsu SNPY:n vuosikokoukseen 17.4.2015

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys - Neuropsykologiska Förening i Finland r.y.                                              

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika             17.4.2015 klo 16.00

Paikka          Folkhälsan, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

7.  Vuoden 2015 toimintasuunnitelman käsitteleminen

8.  Vuoden 2016 jäsenmaksuista päättäminen

9.  Vuoden 2015 talousarvion käsitteleminen

10. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

11. Uusien johtokunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä valinta erovuoroisten tilalle 

12. Varsinaisen tilintarkastajan, varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 

13. Esitys johtokunnan vapauttamisesta jäsenmaksuista 

14. Muut esille tulevat asiat 

15. Kokouksen päättäminen

 

 LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  

6. maaliskuuta 2015:

Erikoistumislautakunnan kokous 16.4.2015

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 16.4.2015 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Kaisa Mäellä 9.4.2015.

1. helmikuuta 2015:

Kelan kartoitus: Kognitiivinen kuntoutus mielenterveyskuntoutujille

Hyvät Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen jäsenet,

Kela kartoittaa markkinakartoituksen avulla palveluntuottajien
kiinnostusta, koulutusta, osaamista ja mahdollisuuksia tuottaa
kognitiivista kuntoutusta skitsofreniaryhmän ensipsykoosiin
sairastuneille. Markkinakartoitus on osa kognitiivisen kuntoutuksen
kehittämishankkeen esiselvitystä.

Kelassa on käynnistynyt vuoden 2015 alussa kognitiivisen kuntoutuksen
kehittämishankkeen esiselvitys. Esiselvityksessä on tarkoitus
selvittää kognitiivisen kuntoutuksen valtakunnallista saatavuutta 18
– 35 -vuotiaille mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat sairastuneet
ensipsykoosiin ja joilla opintojen loppuun saattaminen tai
työelämään siirtyminen on sairastumisen vuoksi uhattuna.

Kuntoutusta voi antaa neuropsykologi, psykologi tai muu sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on saanut koulutuksen
kognitiivisen kuntoutuksen antamiseen.

Mikäli haluatte osallistua kartoitukseen, lisätietoja löydätte
alla olevasta linkistä.

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-001063/

Ystävällisin terveisin,
Mervi Jehkonen
SNPY:n puheenjohtaja

28. tammikuuta 2015:

Ilmoittaudu vuosikokousseminaariin: Lääke- ja huumausaineet

Vuosikokousseminaari järjestetään 17.4.2015 Helsingissä Folkhälsan talossa, osoitteessa Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki. Koulutuksen aiheena on lääke- ja huumausaineet: vaikutus kehitykseen ja kognitiivisiin toimintoihin. 

Koulutuksen hinta on 120 EUR sisältäen kahdet kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen on avautunut ja ilmoittautua voi 2.4.2015 saakka koulutukset sivuilla.

Koulutuspäivän ohjelma ohessa.

Ohjelma

16. tammikuuta 2015:

Muistutus koskien v. 2015 ESN:n kongressin osallistumismaksua

Jokainen Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen jäsen on samalla myös ESN:n jäsen ja voi näin ollen osallistua Tampereella 9-11.9.2015 järjestettävään kongressiin jäsenhinnalla.

Lisätietoja ohjelmasta, rekisteröitymisestä, osallistumismaksuista yms. käytännön asioista löydätte kongressin nettisivuilta: www.esn2015.fi

14. tammikuuta 2015:

ESN Call for abstracts

Hyvät kollegat,

Meillä on ilo järjestää tänä vuonna 9.-11.syyskuuta "5th Conference of the European Societies of Neuropsychology and 12th Meeting in Neuropsychology" Tampere-talossa.

Alla olevan linkin kautta pääsette lukemaan kongressiimme liittyvää tiedotetta, josta löydätte ohjeet abstraktien submittointia varten. Lisätietoja ohjelmasta, rekisteröitymisestä, osallistumismaksuista yms. käytännön asioista löydätte kongressin nettisivuilta: www.esn2015.fi

linkki: http://www.neuropsykologia.fi/files/esn-call-for-abstracts--1-.pdf

Hyvää vuoden jatkoa - tapaamisiin Tampereella!

Ystävällisin terveisin,
Mervi Jehkonen
Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen pj

5. joulukuuta 2014:

Jäsentietojen päivitys

Hei,

paperinen jäsenluettelo lähetetään vuoden 2015 ensimmäisen jäsenkirjeen mukana. Mikäli jäsentiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoitathan niistä ystävällisesti yhdistyksen sihteerille Jenni Uimoselle joko sähköpostitse (jenni.e.uimonen@gmail.com) tai puhelimitse numeroon 040-5009197 (vastaaja). Mikäli et halua jäsentietojasi julkaistavan paperisessa versiossa, ilmoitathan siitäkin sihteerille.

Mukavaa joulun odotusta toivottaen,

Jenni Uimonen

1. joulukuuta 2014:

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuonna 2015

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuodelle 2015 on alustavasti sovittu 16.4, 25.8 ja 24.11. Jäsenistöä muistutetaan kokouksista vielä myöhemmin uudelleen. 

5. marraskuuta 2014:

Second reminder F-ESN conference in Tampere, Finland 2015: Symposia submission

Dear all

With respect to the upcoming FESN conference in Tampere (9-11 September,2015), we remind you that the abstract and symposia submission has been opened.

The deadline for Symposia submission is November 28th 2014.  We remind you that Symposia proposals should be submitted by mail to the FESN Secretary (ipavaomartins@gmail.com) using the attached form.

We look forward to receiving your proposal!


On the behalf of Stefano Cappa,
Isabel Pavão Martins, Secretary to FESN
 
 
27. lokakuuta 2014:

Tiedoksi jäsenistölle

Hyvä jäsen,

Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen verkkosivujen palvelimen vaihdon vuoksi sivusto saattaa olla poissa käytöstä jonkin aikaa loka-marraskuun vaihteessa. 

Ystävällisin terveisin,

Jenni Uimonen, SNPY:n sihteeri

20. lokakuuta 2014:

Call for Symposia submissions to FESN Tampere meeting: Deadline Nov 28th

Dear all

With respect to the upcoming FESN conference in Tampere (9-11 September,2015), we remind you that the abstract and symposia submission has been opened.

The deadline for Symposia submission is November 28th 2014.  We remind you  that Symposia proposals should be submitted by mail to the FESN Secretary (ipavaomartins@gmail.com) using the attached form.

We look forward to receiving your proposal!

On the behalf of Stefano Cappa,
Isabel Pavão Martins, Secretary to FESN

17. lokakuuta 2014:

Erikoistumislautakunnan kokous 25.11.2014

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 25.11.2014 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä Kaisa Mäellä 18.11.2014.

7. lokakuuta 2014:

Call for Symposia submissions to FESN Tampere meeting: Deadline Nov 28th

The FESN Scientific Advisory Board invites members of the National Societies to organize symposia on topics of their selection to the 5th FESN Conference that will take place in Tampere, Finland, between the 9th and 11th of September 2015 (http://esn2015.fi/).

Proposals should include a title, a short description of the topic and its relevance (maximum 200 words) and indicate potential speakers that must belong to different countries.

All the proposals must be sent to the FESN Secretary by mail
(ipavaomartins@gmail.com) not later than November 28th 2014, in the attached form.

On the behalf of Stefano Cappa,

Isabel Pavão Martins, Secretary to FESN

2. lokakuuta 2014:

Ihmisen mittainen työ

VIELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA!

SNPY järjestää syksyllä 2014 koulutuksen aiheella Ihmisen mittainen työ. Koulutus järjestetään Helsingissä Porthaniassa PII salissa perjantaina 24.10.2014. Teemoina mm. muuttunut työ ja ihminen, muuttunut toimintakyky ja työ sekä mitä tehdä muuttuneessa tilanteessa. Koulutuksen hinta on 150e sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit.

Ohessa koulutuksen ohjelma

Ohjelma

Ilmoittautuminen on auki ja sulkeutuu perjantaina 10.10.2014. Muistathan perua osallistumisesi viimeistään 10.10.2014, muutoin koulutuksesta lähtee täysimääräinen koulutuslasku.

1. lokakuuta 2014:

ESN2015 kongressin rekisteröityminen ja abstraktien submittointi avattu!

5th CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETIES OF NEUROPSYCHOLOGY and 12th NORDIC MEETING IN NEUROPSYCHOLOGY, 9-11 SEPTEMBER, 2015

Kongressiin rekisteröityminen sekä abstraktien ja symposium-esitysten submittointi on nyt avattu. Ks. lisätietoa webbisivuiltamme: www.esn2015.fi

Ystävällisin terveisin,
Mervi Jehkonen
ESN2015 Conference President

1. syyskuuta 2014:

Ilmoittaudu nyt "Ihmisen mittainen työ" koulutukseen

SNPY järjestää syksyllä 2014 koulutuksen aiheella Ihmisen mittainen työ. Koulutus järjestetään Helsingissä Porthaniassa PII salissa perjantaina 24.10.2014. Teemoina mm. muuttunut työ ja ihminen, muuttunut toimintakyky ja työ sekä mitä tehdä muuttuneessa tilanteessa. Koulutuksen hinta on 150e sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit.

Ohessa alustava ohjelma (muutokset mahdollisia)

Ohjelma

Ilmoittautuminen avautuu 1.9.2014 ja sulkeutuu 10.10.2014. Koulutukseen voit ilmoittautua oheisesta linkistä.Muistathan perua osallistumisesi viimeistään 10.10.2014, muutoin koulutuksesta lähtee täysimääräinen koulutuslasku.

29. elokuuta 2014:

ESN 2015

The 5th Scientific Meeting of the ESN and the joint meeting of the 12th Nordic Meeting in Neuropsychology 2015 will be held on 9-11 September 2015 in Tampere, Finland.

ESN 2015 flyer 

ESN 2015 homepage

13. elokuuta 2014:

Neuropsykologin työhön liittyvä kysely - muistutus

Hyvä kollega,

Toukokuussa sait sähköpostin, jonka linkkinä oli neuropsykologin työhön liittyvä kysely. Tulosten luotettavuus riippuu vastanneiden määrästä. Tämä viesti on viimeinen muistutus niille, jotka eivät vielä ole vastanneet. Jos olet jo vastannut, kiitos osallistumisestasi, viesti ei koske Sinua.

Tämä viesti sisältää linkin neuropsykologin työhön liittyvään kyselyyn, joka on hiljattain toteutettu useassa Etelä-Amerikan ja Etelä-Euroopan maassa ja nyt myös kaikissa pohjoismaissa. Kyselyssä selvitetään mm. neuropsykologien koulutusta, kliinistä kokemusta, neuropsykologisen työn sisältöjä, tutkimusta ja menetelmien käyttöä. Kyselyn tuloksia voidaan käyttää neuropsykologisten ammatti- ja tutkimuskäytäntöjen kehittämiseen ja ne on tarkoitus julkaista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Koska sama kysely on toteutettu useassa maassa, voi siinä olla kysymyksiä, jotka eivät sovi omaan tilanteeseesi. Pyydämme kuitenkin vastaamaan näihinkin kysymyksiin niin hyvin kuin mahdollista. Testiluettelossa on saman testin eri versioita. Merkitse se versio, jota itse käytät.

Kyselyn täyttäminen kestää n. puoli tuntia. Kysely on nimetön eikä vastauksia voida yhdistää vastanneeseen henkilöön. Toivomme, että osallistut kyselyyn klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Kyselyssä ei ole tallennusmahdollisuutta, joten varaudu vastaamaan siihen kerralla. Mikäli kyselyyn vastaaminen ei onnistu, esim. et pääse eteenpäin joltain sivulta, kyse on todennäköisesti häiriöstä nettiyhteydessä, yritä hetken päästä uudestaan. Ellei tämäkään auta, kokeile toista tietokonetta. Kyselyssä kysytään mm. laillistamisvuotta ja vuosituloja, kannattaa miettiä nämä valmiiksi, nopeuttaa vastaamista.

Kiitos, että autat meitä kehittämään omaa erikoisalaamme. Norjassa vastanneita oli 239, Tanskassa 140, Ruotsissa kysely on vielä meneillään kuten meilläkin. Heinäkuun lopussa vastanneita Suomessa oli 106. Otetaan vielä loppukiri, ja voitetaan ainakin Tanska!

linkki: https://www.surveymonkey.com/s/neuropsychsurveyfinnish


Ystävällisen yhteistyöterveisin

Taina Nybo, Käännöstyön koordinaattori

Mervi Jehkonen,  SNPY:n puheenjohtaja

5. elokuuta 2014:

Erikoistumislautakunnan kokous 9.9.2014

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 9.9.2014 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä 2.9.2014.

23. heinäkuuta 2014:

Muutoksia SNPY:n koulutusten hintoihin opiskelijoiden, eläkeläisten ja työttömien osalta

SNPY:n johtokunta on päättänyt, että jatkossa opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät saavat osallistua yhdistyksen koulutuksiin puoleen hintaan. Verkkosivujen ilmoittautumislomaketta on muutettu päätöksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta on päättänyt, että mikäli koulutuksiin alun perin ilmoittautuneet jäsenet eivät peruuta osallistumistaan lainkaan tai peruvat osallistumisensa aivan viime hetkellä vedoten muihin kuin esim. sairaustapauksiin, niin heille lähetetään koulutuslasku.


  

20. toukokuuta 2014:

Neuropsykologin työhön liittyvä kysely

Hyvä kollega,

Tämä viesti sisältää linkin neuropsykologin työhön liittyvään kyselyyn, joka on jo toteutettu Norjassa ja Tanskassa. Kaikki Pohjoismaat ovat nyt mukana, kun kysely on käännetty myös suomeksi ja ruotsiksi. Kyselyssä selvitetään mm. neuropsykologien koulutusta, kliinistä kokemusta, neuropsykologisen työn sisältöjä, tutkimusta ja menetelmien käyttöä.

Vastaava kysely on hiljattain toteutettu useassa Etelä-Amerikan ja Etelä-Euroopan maassa. Näin saadaan tietoa neuropsykologien asemasta ja koulutuksesta useasta maasta, mukaan lukien nyt kaikki Pohjoismaat. Kyselyn tuloksia voidaan käyttää neuropsykologisten ammatti- ja tutkimuskäytäntöjen kehittämiseen ja ne on tarkoitus julkaista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Koska sama kysely on toteutettu useassa maassa, voi siinä olla kysymyksiä, jotka eivät sovi omaan tilanteeseesi. Pyydämme kuitenkin vastaamaan näihinkin kysymyksiin niin hyvin kuin mahdollista. Testiluettelossa on saman testin eri versioita. Merkitse se versio, jota itse käytät.

Kyselyn täyttäminen kestää n. puoli tuntia. Kysely on nimetön eikä vastauksia voida yhdistää vastanneeseen henkilöön. Toivomme, että osallistut kyselyyn klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Kyselyssä ei ole tallennusmahdollisuutta, joten varaudu vastaamaan siihen kerralla. Kyselyssä kysytään mm. laillistamisvuotta ja vuosituloja, kannattaa miettiä nämä valmiiksi, nopeuttaa vastaamista.

Kiitos, että autat meitä kehittämään omaa erikoisalaamme. Norjassa vastanneita oli 239, Tanskassa 140 – eiköhän oteta voitto kotiin!

Linkki:  https://www.surveymonkey.com/s/neuropsychsurveyfinnish

 

Ystävällisen yhteistyöterveisin

Taina Nybo, Käännöstyön koordinaattori

Mervi Jehkonen, SNPY:n puheenjohtaja

15. toukokuuta 2014:

Uusi johtokunta valittu

Yhdistyksen vuosikokouksessa 9.5.2014 johtokuntaan valittiin uusiksi jäseniksi Mia Dufva, Sari Levänen, Tuula Mentula, Kati Rantanen ja Mona Sotaniemi.

Johtokunnan kokoonpano kokonaisuudessaan:

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

 • Tuula Mentula (Kati Rantanen) 
 • Ritva Akila (Eeva-Liisa Kallio) 
 • Hanna Jokinen-Salmela (Outi Reinvall) 
 • Anu Berg (Sari Levänen) 
 • Susanna Huju (Mia Dufva) 
 • Liisa Paavola (Tiia Saunamäki) 
 • Henna Ahonen (Mona Sotaniemi)

 

3. maaliskuuta 2014:

Vuosikokousseminaari - Kehitykselliset ja hankitut neuropsykiatriset oirekuvat

SNPYn vuosikokousseminaari järjestetään 9.5.2014 Helsingissä Helsingin yliopistolla, Porthania PIII salissa. Koulutuksessa teemana on kehitykselliset ja hankitut neuropsykiatriset oirekuvat. Koulutuksen hinta on 120e sisältäen kahdet kahvit (lounas omakustanteinen).


Ilmoittautuminen on nyt avattu ja se päättyy 25.4.2014. 


Ohjelma

2. maaliskuuta 2014:

Muutoksia "First F-ESN Summer School" ilmoittautumisaikaan

Dear F-ESN member

The first FESN Summer School will be held in Berlin from Sept 1st to Sept 4
th 2014. The general theme is "From Clinic to Research: Designs, Analyses,
Ethics" and we have now the full program presented below.

We have extended the application deadline. Applications should be sent, with a CV and a brief (max half page) statement of interest, to the Secretary of the F-ESN, Isabel Pavão Martins (ipavaomartins@gmail.com).

The ideal candidates will be graduate students in their final years of PhD,
or one-two year post-docs, early post-doc period, well as clinicians at a
comparable level of career. The selection will be made by the Organizing
Committee (Stefano Cappa, Sergio Della Sala, Hans-Otto Karnath, Hendrik
Niemann). In principle, we will accept 2-3 students from each society,
taking into consideration the size of the society and the total number of
applications. We aim at a total of 40-50 participants. *The deadline for
applications has been extended to March 7th, 2014. The names of the
successful candidates will be communicated by March 31st, 2014. *

The F-ESN is going to cover all organization expenses (venue, speakers).
This means that the selected students will have to cover their own travel
and maintenance, we will make sure that this latter will be kept as low as
possible. Of course, national societies are encouraged to provide support
to students if possible.

On behalf of Stefano Cappa and the Organizing Committee,

Isabel Pavao Martins,  secr FESN1st F-ESN Summer School

*From Clinic to Research: Designs, Analyses, Ethics*

Berlin, Sept 1-4th, 2014


Sept 1

14:00-14:30  Opening of the School (Hendrik Niemann & Stefano Cappa)

First Session: Methods in Neuropsychology

14:30-16:00   From neuropsychological findings to the organisation of
                       normal cognition (Tim Shallice)

Coffee break

16:30-18.00  Single case studies in experimental research and clinical
                      practice (Roberto Cubelli)

Sept 2

Second session: Statistical advances in Neuropsychology

09.00-10.30  Single case analysis (John Crawford)

Coffee break

11.00-12.30  Sample comparison (Klaus Willmes)

Lunch break

Third Session: Ethics and publishing

14.00-15.30  The ethics of clinical trials: the standard view and some

                      recent criticisms (Massimo Reichlin)

15.30-17.00  N.N.(Georgia Testa)

Coffee Break

17.30-19.00  Workshop on dissemination (Sergio della Sala,

                     David Smith & Isabel Pavao Martins)


Sept 3 

Fourth session: Imaging in Neuropsychology
Workshop on Univariate and Multivariate Approaches to Lesion Analysis

09:00-10:00    Modern lesion analysis -general rationale

                       and background (Hans-Otto Karnath)

10:00-11:00    Normalisation of MRI images in stroke patients 

                      (Bianca de Haan)

Coffee Break

11:30-12:30    Statistical procedures in modern lesion analysis 

                       (Bianca de Haan)

Lunch break

14:00-15:00    Application of lesion analyses techniques to scientific
                        questions (Hans-Otto Karnath)

15:00-16:00    Advanced statistical procedures in lesion analysis:
                       Multivariate pattern analysis (MVPA) (David Smith)

Coffee Break

16:30-19:00  Hands on seminar (Bianca de Haan & David Smith)


Sept 4

09:00-10:30  Analysis of the damaged networks in the human brain 

                     (Michel Thiebaut de Schotten)

Coffee break

11:00-12:30  TMS in Neuropsychology (Jacinta O'Shea)

Lunch break

14:00-15:30  Advanced imaging in neurodegeneration (Stefano Cappa)

24. helmikuuta 2014:

Muistutus: First F-ESN Summer School

Dear F-ESN member,

We are planning the first FESN Summer School, to be held in Berlin from Sept 1st to Sept 4th/5th, 2014. The general theme will be "From Clinic to Research: Designs, Analyses, Ethics". A draft of the program and speakers is below (not final yet).

Applications should be sent, complete with a CV and a brief (max half page) statement of interest, to the Secretary of the F-ESN, Isabel Pavao Martins (ipavaomartins@gmail.com <mailto:ipavaomartins@gmail.com>).

The ideal candidates will be graduate students in their final years of PhD, or one-two year post-docs, early post-doc period, well as clinicians at a comparable level of career. The selection will be made by the Organizing Committee (Stefano Cappa, Sergio Della Sala, Hans-Otto Karnath, Hendrik Niemann). In principle, we will accept 2-3 students from each society, taking into consideration the size of the society and the total number of applications. We aim at a total of 40-50 participants.

The deadline for applications is February 28th, 2014. The names of the successful candidates will be communicated by March 31st, 2014. 

The F-ESN is going to cover all organization expenses (venue, speakers). This means that the selected students will have to cover their own travel and maintenance, we will make sure that this latter will be kept as low as possible. Of course, national societies are encouraged to provide support to students if possible.


On behalf of Stefano Cappa and the Organizing Committee, 

Isabel Pavao Martins,  secr FESN

 

 

Sept 1

14:00-14:30      Opening of the School

                         (Hendrick Niemann & Stefano Cappa)

First Session: Methods in Neuropsychology

14:30-16:00      From normal cognition from neuropsychological results

                         (Tim Shallice)

Coffee break

16:30-18.00       Single case studies in experimental research and clinical                                                                                  practice (Roberto Cubelli)

 

Sept 2

Second session: Statistical advances in Neuropsychology

09.00-10.30       Single case analysis (John Crawford)

Coffee break

11.00-12.30       Sample comparison (Klaus Willmes)

Lunch break

Third Session: Ethics and publishing

14.00-15.30       The ethics of clinical trials: the standard view and some                                                                         recent criticisms (Massimo Reichlin)

15.30-17.00       N.N. (Georgia Testa)

Coffee Break

17.30-19.00       Workshop on dissemination

                         (Sergio della Sala, David Smith & Isabela Pavao Martins)


Sept 3

Fourth session: Imaging in Neuropsychology

Workshop on Univariate and Multivariate Approaches to Lesion Analysis

09:00-10:00      Modern lesion analysis -general rationale and background

                           (Hans-Otto Karnath)

10:00-11:00      Normalisation of MRI images in stroke patients

                          (Bianca de Haan)

Coffee Break

11:30-12:30      Statistical procedures in modern lesion analysis

                          (Bianca de Haan)

Lunch break

14:00-15:00      Application of lesion analyses techniques to scientific                                                                             questions (Hans-Otto Karnath)

15:00-16:00      Advanced statistical procedures in lesion analysis:                                                            Multivariate pattern analysis (MVPA) (David Smith)

Coffee Break

16:30-19:00      Hands on seminar (Bianca de Haan & David Smith)

 

 

Sept 4

09:00-10:30      Analysis of the damaged networks in the human brain

                          (Michel Thiebaut de Schotten)

Coffee break

11:00-12:30  TMS in Neuropsychology (Jacinta O’Shea)

 Lunch break

 14:00-15:30      Advanced imaging in neurodegeneration (Stefano Cappa)

 15:30-16:00      Closing remarks (Stefano Cappa)

 

22. helmikuuta 2014:

Erikoistumislautakunnan kokous 8.4.2014

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 8.4.2014 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä 1.4.2014.

6. helmikuuta 2014:

Lomakepohja neuropsykologiseen kuntoutukseen keskittyvästä työnohjauksesta

Tiedoksi jäsenistölle,

Erikoistumislautakunta on valmistellut jäsenistön käytettäväksi lomakepohjan neuropsykologiseen kuntoutukseen keskittyvästä työnohjauksesta. Lomakepohja löytyy verkkosivuiltamme kohdasta Neuropsykologia -> Kelan pätevyyskriteerit.

 

Ystävällisin terveisin,

Jenni Uimonen

17. tammikuuta 2014:

Muutoksia vuoden 2014 erikoistumislautakunnan kokousaikatauluihin

Aiemmin ilmoitetuissa erikoistumislautakunnan kokouspäivämäärissä on tapahtunut muutoksia. Kokoukset järjestetään 8.4.14, 9.9.14 (alunperin piti olla 26.8.14) ja 25.11.14. Jäsenistöä muistutetaan kokouksista vielä myöhemmin uudelleen.


16. tammikuuta 2014:

Symposium on Holistic Neurorehabilitation

Dear Colleagues and Friends,

We are happy to invite you to attend an international symposium on holistic neurorehabilitation after traumatic brain injuries (TBIs), at the Käpylä Rehabilitation Centre, Helsinki, on March 6th and 7th, 2014. 

The aim of the symposium is to provide opportunities for clinicians and scientists interested in advancing their knowledge in TBI science, medicine and care. The presentations by distinguished national and international speakers will handle evidence-based diagnostics and treatment decisions of TBI, neurorecovery, holistic neuropsychological rehabilitation, therapeutic working alliance and psychosocial outcome, multidisciplinarity in neurorehabilitation, neuropsychotherapy, impact of music on the recovery of cognitive and emotional functions, long-term adaptation, and quality of life after TBI. The symposium also seeks to provide an opportunity for establishing collegial relationships with professionals focused on the service of persons with TBI to improve the care and rehabilitation of TBI. 

The keynote speaker of the symposium is George P. Prigatano, PhD, an internationally recognized expert in TBI rehabilitation, from the high standard Barrow Neurological Institute, USA. In 1980 Dr Prigatano established one of the pioneering holistic neurorehabilitation programs in the world for TBI patients. 

The official language of the symposium is English. 

“An integration of scientific information about brain structure and function with the patient’s unique personal reactions and premorbid personality characteristics is necessary to foster process of recovery, adjustment and meaningful life.” George P. Prigatano, 2010. 

We hope that you will experience a productive and stimulating symposium in the latewinter

Helsinki, Finland.

Welcome!

 

Ohjelma


Jaana Sarajuuri
Chair of the Program Committee
Director of the INSURE Program

Pekka Rantanen
Head of the Käpylä Rehabilitation Centre

 

www.synapsia.fi

 

7. tammikuuta 2014:

First F-ESN Summer School

 

Dear F-ESN member,

We are planning the first FESN Summer School, to be held in Berlin from Sept 1st to Sept 4th/5th, 2014. The general theme will be "From Clinic to Research: Designs, Analyses, Ethics". A first draft of the program is below.

Applications should be sent, complete with a CV and a brief (max half page) statement of interest, to the Secretary of the F-ESN, Isabel Pavao Martins (ipavaomartins@gmail.com <mailto:ipavaomartins@gmail.com>).

The ideal candidates will be graduate students in their final years of PhD, or one-two year post-docs, early post-doc period, well as clinicians at a comparable level of career. The selection will be made by the Organizing Committee (Stefano Cappa, Sergio Della Sala, Hans-Otto Karnath, Hendrik Niemann). In principle, we will accept 2-3 students from each society, taking into consideration the size of the society and the total number of applications. We aim at a total of 40-50 participants.

The deadline for applications is February 28th, 2014. The names of the successful candidates will be communicated by March 31st, 2014.

The F-ESN is going to cover all organization expenses (venue, speakers). This means that the selected students will have to cover their own travel and maintenance, we will make sure that this latter will be kept as low as possible. Of course, national societies are encouraged to provide support to students if possible.


On behalf of Stefano Cappa and the Organizing Committee,

Isabel Pavao Martins,  secr FESN

 

1st F-ESN Summer School - Preliminary Program:

" From Clinic to Research: Designs, Analyses, Ethics"

 

Topic 1. Methodological issues: experimental design in behavioural research

- Experimental designs

- Qualitative data analyses

- Quantitative data analyses


Topic 2. Methodological issues: approaches to lesion analysis

- Univariate and multivariate approaches to lesion analysis

- Analysis of white matter connectivity

- Functional imaging for clinical research

 

Topic 3. Ethical principles in research

- Appreciation of risks in neuropsychological research

- Ethical committees for neuropsychological research

- Data handling and confidentiality

 

Topic 4. Results dissemination: practical and ethical issues

- Publication and editorial processing

- Publication biases

12. joulukuuta 2013:

Peruuntunut koulutus: Kehitykselliset ja hankitut neuropsykiatriset oirekuvat

KOUTUTUS SIIRTYY VÄHÄISEN KIINNOSTUKSEN VUOKSI JÄRJESTETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN VUODEN 2014 AIKANA. TARKEMPI AJANKOHTA ILMOITETAAN NÄILLÄ SIVUILLA ENSI VUONNA.

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ja Neural Oy järjestävät koulutuksen ”Kehitykselliset ja hankitut neuropsykiatriset oirekuvat” Oulussa, hotelli-ravintola Lasaretin Aurora-salissa perjantaina XX.XX.XXXX. Koulutuksen hinta on 150e sisältäen lounaan ja kahdet kahvit.

Ohjelmassa mm. Hermoston kehitys ja säätelymekanismit lapsuusiässä, Mistä puhumme, kun puhumme oiretiedostuksesta neuropsykiatrisiin oirekuviin liittyen? Eteneviin neurodegeneratiivisiin sairauksiin liittyvät neuropsykiatriset oireet, kehitykselliset/hankitut oirekuvat sekä Neuropsykologin ja neuropsykiatrisen valmentajan yhteistyöprosessi.

1. joulukuuta 2013:

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuonna 2014

Erikoistumislautakunnan kokoukset vuodelle 2014 on alustavasti sovittu 8.4.14, 26.8.14 ja 25.11.14. Jäsenistöä muistutetaan kokouksista vielä myöhemmin uudelleen. 

20. marraskuuta 2013:

Ilmoittaudu nyt! Kehitykselliset ja hankitut neuropsykiatriset oirekuvat

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ja Neural Oy järjestävät koulutuksen ”Kehitykselliset ja hankitut neuropsykiatriset oirekuvat” Oulussa, hotelli-ravintola Lasaretin Aurora-salissa perjantaina 31.1.2014. Koulutuksen hinta on 150e sisältäen lounaan ja kahdet kahvit.

KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN, JOS OSALLISTUJIA ON VÄHINTÄÄN 30. NE JOTKA TULEVAT KOULUTUKSEEN ESIM. LENTÄEN, LENTOJA EI KANNATA VARATA ENNEN KUIN VARMISTUU ETTÄ KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 13.1.2014, JOLLOIN TIEDÄMME VARMASTI TOTEUTUUKO KOULUTUS

Ohjelmassa mm. Hermoston kehitys ja säätelymekanismit lapsuusiässä, Mistä puhumme, kun puhumme oiretiedostuksesta neuropsykiatrisiin oirekuviin liittyen? Eteneviin neurodegeneratiivisiin sairauksiin liittyvät neuropsykiatriset oireet, kehitykselliset/hankitut oirekuvat sekä Neuropsykologin ja neuropsykiatrisen valmentajan yhteistyöprosessi.

http://www.neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy/40

23. syyskuuta 2013:

ESN:n Scientific Advisory Boardin jäsenet on valittu

Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen puheenjohtaja Mervi Jehkonen on valittu European Neuropsychological Societyn (ESN) Scientific Advisory Boardiin.

Lue lisää: http://www.fesn.eu/council

 

11. syyskuuta 2013:

Erikoistumislautakunnan kokous 22.10.2013

 

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 22.10.2013 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä 15.10.2013.

29. elokuuta 2013:

Aivovammojen hoito ja toipuminen -koulutus

SNPY järjestää yhdessä HYKSn neurologian klinikan kanssa koulutuspäivän, jossa käsitellään aivovammojen hoitoa ja kuntoutumista aina akuuttivaiheesta työkokeiluun saakka. Koulutus järjestetään Biomedicumissa Helsingissä 25.11.2013. Koulutuksen hinta on 150e ja se sisältää kahdet kahvit ja lounaan.

Ohessa koulutuksen ohjelma

Ilmoittautuminen aukeaa ma 2.9.2013 ja päättyy 8.11.2013. Ilmoittautua voit koulutussivuilta.

25. kesäkuuta 2013:

Erikoistumislautakunnan kokous 27.8.2013

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 27.8.2013 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemuksien tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä 20.8.2013.

13. huhtikuuta 2013:

Uusi puheenjohtaja ja johtokunta valittu

Yhdistyksen vuosikokouksessa 12.4.2013 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Jehkonen. Johtokuntaan valittiin uusiksi jäseniksi Hanna Jokinen-Salmela, Liisa Paavola, Outi Reinvall ja Tiia Saunamäki.

Johtokunnan kokoonpano kokonaisuudessaan:

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

 • Liisa Klenberg (Silja Pirilä) 
 • Ritva Akila (Eeva-Liisa Kallio) 
 • Hanna Jokinen-Salmela (Outi Reinvall) 
 • Anu Berg (Kaisa Peltomaa) 
 • Susanna Huju (Hanna Kiiski-Mäki) 
 • Liisa Paavola (Tiia Saunamäki) 
 • Henna Ahonen (Raija-Leena Holmberg)
24. maaliskuuta 2013:

Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua vuosikokousseminaariin 2013

Ilmoittautuminen on päättymässä Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen järjestämään vuosikokousseminaariin, joka pidetään 12.4.2013 Helsingissä Folkhälsanin talossa (Topeliuksenkatu). Aiheena on Aivovammat - päivitystä lasten ja aikuisten arviointi- ja hoitokäytännöistä. Koulutuksen hinta on 100e sisältäen kahdet kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen päättyy 29.3. Koulutukseen ilmoittaudutaan koulutussivuilla, jossa on myös koulutuksen ohjelma nähtävillä.

Koulutuslaskut toimitetaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti viimeistään koulutusviikolla. Työnantajalaskutus ei ole enää mahdollinen.

Tervetuloa koulutukseen!

24. maaliskuuta 2013:

Matka-apurahat

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys julistaa haettavaksi matka-apurahoja.

Matka-apurahat on tarkoitettu käytettäväksi kliinis-teoreettisiin tieteellisiin kongresseihin tai opintomatkoihin. Kunkin apurahan suuruus on enintään 200 euroa. Vuosittain on mahdollista saada vain yksi apuraha. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja matkan kokonaisrahoituksesta. Hakemuksen kokonaispituus on enintään kaksi sivua. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota matkan hyödyllisyyteen neuropsykologian kannalta. Kongressin annista tulee tehdä vapaamuotoinen kirjoitus Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen blogiin. Matka-apuraha myönnetään vain yhdistyksen jäsenille. Apurahaa ei myönnetä työharjoittelumatkoihin eikä kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviin matkoihin.

Hakuaika päättyy 1.5.2013, hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteerille Jenni Uimoselle sähköpostitse [otsikoksi matka-apuraha anomus (jenni.e.uimonen@gmail.com) tai postitse (HYKS/Neurologian kuntoutuspoliklinikka, PL 302, 00029 HUS)]. Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

24. maaliskuuta 2013:

Erikoistumislautakunnan kokous 23.4.2013

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 23.4.2013 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemukset tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä 16.4.2013.

24. maaliskuuta 2013:

Final Call for Abstracts / Poster Contributions

Joint Meeting of the FESN (Federation of European Societies of Neuropsychology) and the GNP (German Society of Neuropsychology)

September 12-14, 2013

Berlin, Germany

 

The scientific program of the joint meeting of the FESN and the GNP is now available (http://www.esn2013.org/news/). The symposia will cover a wide range of topics in Experimental and Clinical Neuropsychology, such as...

...Neuropsychology and Neuroimaging of the Bilingual Brain

...Neuropsychology of Metacognition

...Social Cognition Deficits and Behaviour in Brain Damaged Patients

...Neuropsychological Impairments and Driving Performance

...Psychotherapy after Acquired Brain Injury

 

Keynote lectures will be held by Patrik Vuilleumier (Switzerland), Gereon Fink (Germany), Linda Clare (UK), and Guido Gainotti (Italy).

Since the conference will offer a unique opportunity to discuss your recent research and projects. Proposals for poster contributions can still be submitted online (www.esn2013.org). Deadline for submission of poster contributions is March 31, 2013.

 

We look forward to welcoming you to Berlin.

Michael Niedeggen

 

7. maaliskuuta 2013:

Workshopit käynnistyvät: Muistihäiriöpotilas psykologin vastaanotolla

SNPY järjestää workshop-tyyppisiä koulutuspäiviä, joista ensimmäinen käsittelee muistihäiriöpotilaita ja heidän tutkimistaan vastaanotolla. Koulutus järjestetään 16.5.2013 Lappeenrannassa, koulutuspaikkana Patria. Workshopin hinta on 150e, joka sisältää lounaan ja kahdet kahvit. Osallistujamäärä on rajattu ja workshopeihin otetaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Koulutuspäivän tarkempi ohjelma löytyy nyt yhdistyksen verkkosivuilta: http://www.neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse jenni.e.uimonen@gmail.com. Lisää viestiin nimi, puhelinnumero, sähköposti, laskutusosoite (laskutetaan osallistujalta itseltään, ei työpaikalta), työpaikka ja erityisruokavalio. Ilmoittautuminen päättyy 2.5.2013.

Jatkossa vastaavanlainen koulutuspäivä järjestetään syksyllä 2013 Tampereella sekä lasten puolelta tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen arviointi ja tukeminen arjessa workshopit syksyllä 2013 Tampereella ja Kuopiossa (Ilmoittautuminen lasten workshoppeihin avautuu 1.5).

28. helmikuuta 2013:

Ilmoittaudu vuosikokousseminaariin

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen vuosikokousseminaari järjestetään 12.4.2013 Helsingissä Folkhälsan talossa (Topeliuksenkatu). Aiheena on Aivovammat - päivitystä lasten ja aikuisten arviointi- ja hoitokäytännöistä. Koulutuksen hinta on 100e sisältäen kahdet kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen päättyy 29.3. Koulutukseen ilmoittaudutaan koulutussivuilla, jossa myös koulutuksen ohjelma nähtävillä.

Koulutuslaskut toimitetaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti viimeistään koulutusviikolla. Työnantajalaskutus ei ole enää mahdollinen.

Tervetuloa koulutukseen!

8. helmikuuta 2013:

Vuosikokousseminaari: Aivovammat – päivitystä lasten ja aikuisten arviointi- ja hoitokäytännöistä

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen vuosikokousseminaari järjestetään 12.4.2013 Helsingissä Folkhälsan talossa (Topeliuksenkatu). Aiheena on aivovammat. Koulutuksen hinta on 100e sisältäen kahdet kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa 12.2 ja päättyy 29.3. Koulutukseen ilmoittaudutaan koulutussivuilla, jossa myös koulutuksen ohjelma nähtävillä.

Koulutuslaskut toimitetaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti viimeistään koulutusviikolla. Työnantajalaskutus ei ole enää mahdollinen.

Tervetuloa koulutukseen!

8. helmikuuta 2013:

Ilmoittaudu Workshoppiin

Muistihäiriöpotilas psykologin vastaanotolla

SNPY järjestää workshop-tyyppisiä koulutuspäiviä, joista ensimmäinen käsittelee muistihäiriöpotilaita ja heidän tutkimistaan vastaanotolla. Koulutus järjestetään 16.5.2013 Lappeenrannassa, koulutuspaikkana Patria. Workshopin hinta on 150e, joka sisältää lounaan ja kahdet kahvit. Osallistujamäärä on rajattu ja workshopeihin otetaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Koulutuspäivän tarkempi ohjelma ilmestyy näille piakoin. Ilmoittautuminen on nyt avattu ja ilmoittautuminen päättyy 2.5.2013

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse jenni.e.uimonen@gmail.com Ilmoittautuessasi ilmoita nimi, puhelinnumero, sähköposti, laskutusosoite (laskutetaan osalistujalta itseltään, ei työpaikalta), työpaikka ja erityisruokavalio.

21. tammikuuta 2013:

Workshopit käynnistyvät: Muistihäiriöpotilas psykologin vastaanotolla

SNPY järjestää workshop-tyyppisiä koulutuspäiviä, joista ensimmäinen käsittelee muistihäiriöpotilaita ja heidän tutkimistaan vastaanotolla. Koulutus järjestetään 16.5.2013 Lappeenrannassa, koulutuspaikkana Patria. Workshopin hinta on 150e, joka sisältää lounaan ja kahdet kahvit. Osallistujamäärä on rajattu ja workshopeihin otetaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Koulutuspäivän tarkempi ohjelma ilmestyy näille sivuille alkuvuodesta. Ilmoittautuminen on nyt avattu ja ilmoittautuminen päättyy 2.5.2013

http://www.neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy

Jatkossa tulossa vastaavanlainen koulutuspäivä järjestetään syksyllä 2013 Tampereella sekä lasten puolelta tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen arviointi ja tukeminen arjessa workshopit syksyllä 2013 Tampereella ja Kuopiossa.

27. syyskuuta 2012:

Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua muistisairaus koulutukseen

Ilmoittautuminen on päättymässä Suomen neuropsykologisen yhdistyksen järjestämään muistisairauksiin liittyvään koulutuspäivään, joka järjestetään Helsingissä Biomedicumissa (Haartmaninkatu 8 00290 Helsinki) 15.10.2012. Viimeinen ilmoittautumispäivä on su 30.9.2012

Luennoimassa mm. Professori Sergio Della Sala aiheinaan: ”Retroactive Interference as an Account for Pathological Forgetting” ja ”Short-term Memory Binding: a cognitive marker of AD”. Muina aiheina mm. Alzheimerin taudin ja MCI:n nykykriteerit ja diagnostiikka, vaskulaarisen kognitiivisen heikentymän nykykriteerit ja Parkinsonin taudin MCI ja dementia: uudet diagnoosikriteerit neuropsykologisesta näkökulmasta.

Koulutuksen hinta on 150e sis. lounaat ja kahvit.

Koulutuspäivän tarkempi ohjelma yhdistyksen nettisivuilla. Nykyisin voit ilmoittautua vain yhdistyksen sivujen kautta

http://www.neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy

Jos olet kadottanut jäsentunnuksesi, uuden voit tilata webmaster (at) neuropsykologia.fi. Selvitäthän jos työnantajasi vastaanottaa verkkolaskuja. Koulutukseen voi osallistua vain SNPYn jäsenet.

Tervetuloa koulutukseen!

----
Hanna Uurainen
hanna.uurainen@gmail.com
12. syyskuuta 2012:

Erikoistumislautakunnan kokous tiistaina 23.10.2012

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 23.10.2012 käsittelemään VET, TOHJ ja neuropsykologiaan erikoistuvien pätevyyksiä. Hakemukset tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä tiistaina 16.10.2012.

27. elokuuta 2012:

Uutta: Työnohjaaja/ kouluttajakoulutusta neuropsykologeille

Suomen Neuropsykologinen yhdistys on aikeissa käynnistää pilottina uudenlaista työnohjaajakoulutusta vuonna 2013. Kyse on prosessiluontoisesta koulutuksesta joka käsittää 4 seminaaripäivää sekä työnohjattua työnohjausta vuoden ajan.

Käsiteltävinä teemoina  mm. työnohjauksen luonnehdintaa ja tavoitteita;   työnohjaus vs konsultaatio; työnohjauksen käytännön puitteet; työnohjauksen eettiset kysymykset; neuropsykologisen työnohjauksen erityispiirteet, ryhmätyönohjaus vs yksilötyönohjaus: työnohjaajan erilaiset roolit; työnohjaajan ja työnohjattavan vuorovaikutussuhteen kysymykset;  työnohjaajan roolin omaksuminen ja monitorointi. Opiskelumuotoina kirjallisuuteen perehtyminen, alustusluennot, ryhmätyöt ja jälkitehtävät.

Koulutus on suunniteltu neuropsykologian työnohjaajapätevyyttä kerääville (koulutuksesta kertyy pätevyyteen vaadittavia tunteja), mutta myös jo pätevyyden omaaville, jotka haluavat kehittää taitojaan työnohjaajina. Ensisijaisesti koulutus on suunnattu erikoistumiskoulutuksen käyneille, joilla on sisällöllinen asiantuntemus jo olemassa. Koulutuksen suunnittelutyöryhmässä ovat toimineet Hely Kalska, Hanna Kiiski-Mäki & Mervi Jehkonen, kouluttajien nimet tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoja koulutuksesta tulossa yhdistyksen sivuille syksyn ja talven 2012 aikana.  Alustavasta kiinnostuksesta voi laittaa tiedon koulutussihteerille jo etukäteen (hanna.uurainen@gmail.com). Ryhmän koko tulee olemaan rajoitettu joten valmistaudu varaamaan paikkasi!

 

27. elokuuta 2012:

Ilmoittaudu nyt: Muistin ja muistisairauksien neuropsykologiaa

Suomen neuropsykologinen yhdistys järjestää muistisairauksiin liittyvän koulutuspäivän 15.10.2012 Helsingissä Biomedicumissa (Haartmaninkatu 8).

Luennoimassa Professori Sergio Della Sala aiheinaan: ”Retroactive Interference as an Account for Pathological Forgetting” ja ”Short-term Memory Binding: a cognitive marker of AD”. Muina aiheina mm. Alzheimerin taudin ja MCI:n nykykriteerit ja diagnostiikka, vaskulaarisen kognitiivisen heikentymän nykykriteerit ja Parkinsonin taudin MCI ja dementia: uudet diagnoosikriteerit neuropsykologisesta näkökulmasta.

Koulutuksen hinta on 150e sis. lounaat ja kahvit.
Koulutuspäivän tarkempi ohjelma löytyy yhdistyksen nettisivuilta Koulutukset -kohdasta.

Ilmoittautuminen on avattu ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.9.2012. Nykyisin voit ilmoittautua vain yhdistyksen sivujen kautta

http://www.neuropsykologia.fi/fi/tapahtumat/snpy.

Jos olet kadottanut jäsentunnuksesi, uuden voit tilata webmaster (at) neuropsykologia.fi. Koulutukseen voi osallistua vain SNPYn jäsenet.

Tervetuloa koulutukseen!


----
Hanna Uurainen
hanna.uurainen@gmail.com
4. heinäkuuta 2012:

Muistin ja muistisairauksien neuropsykologiaa

Suomen neuropsykologinen yhdistys järjestää syksyllä muistisairauksiin liittyvän koulutuspäivän Helsingissä Biomedicumissa 15.10.2012. Luennoimassa mm. Professori Sergio Della Sala aiheinaan: ”Retroactive Interference as an Account for Pathological Forgetting” ja ”Short-term Memory Binding: a cognitive marker of AD”. Muina aiheina mm. Alzheimerin taudin ja MCI:n nykykriteerit ja diagnostiikka, vaskulaarisen
kognitiivisen heikentymän nykykriteerit ja frontaalisten degeneraatioiden
nykykäsitteistö. Koulutuksen hinta on n. 150e sis. lounaat ja kahvit.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta, ilmoittautumisesta ja ohjelmasta julkaistaan näillä sivuilla myöhemmin.

29. toukokuuta 2012:

Yhdistyksellä blogi

Käy katsomassa yhdistyksen uutta blogia. Siitä toivotaan interaktiivista kanavaa, kirjoituksia voivat laatia niin johtokunnan jäsenet kuin muutkin. Lue ensimmäinen kirjoitus niin näet idean. Linkki löytyy yläpalkista tai suoraan osoitteesta http://www.neuropsykologia.fi/fi/blog .

12. toukokuuta 2012:

Uusi johtokunta valittu

Yhdistyksen vuosikokouksessa 27.4.2012 yhdistyksen johtokuntaan valittiin  uudeksi jäseneksi Raija-Leena Holmberg. Puheenjohtajana jatkaa Laura Hokkanen.

Johtokunnan kokoonpano kokonaisuudessaan:

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

 • Liisa Klenberg (Silja Pirilä) 
 • Ritva Akila (Eeva-Liisa Kallio) 
 • Marja Hietanen (Meija-Marjut Somerkoski) 
 • Anu Berg (Kaisa Peltomaa) 
 • Susanna Huju (Hanna Kiiski-Mäki) 
 • Jukka Loukkola (Mervi Jehkonen) 
 • Henna Ahonen (Raija-Leena Holmberg)
23. huhtikuuta 2012:

Avoin keskustelutilaisuus erikoistumiskoulutuksen tilanteesta

Neuropsykologien piirissä on pitkään keskusteltu neuropsykologian
erikoistumiskoulutuksen tilanteesta. Kysyntää koulutetuille
neuropsykologeille ja neuropsykologisille palveluille olisi paljon
enemmän kuin nykyresurssit ovat antavat myöten tarjota. Koulutus tuottaa pullonkauloja mutta antaa toisaalta tietynlaisen nimikesuojan ja takaa korkean ammatillisen tason. Miten tilanteeseen pitäisi suhtautua?

Suomen Neuropsykologinen yhdistys järjestää nyt tilaisuuden jossa pohditaan tilannetta eri näkökulmista. Ajankohta on maanantai 28.5. klo 15-18, paikkana Folkhälsanin Senioritalo Helsingin Ruskeasuolla, osoitteessa Mannerheimintie 97, 00280 Helsinki.

Ohjelma
14.30-15.00 Ilmoittautuminen

15.00-15.20 avaus, koulutuksen historia ja nykytila yhdistyksen
näkökulmasta (Laura Hokkanen, pj)
15.20-15.40 Suomen Psykologiliiton ja neuropsykologian
erityisalatoimikunnan näkökulma (Tuomo Tikkanen ja erityisalatoimikunta)
15.40-16.00 yliopiston näkökulma (prof Kimmo Alho)
16.00-16.20 erikoispsykologien rekisteröinnin nykytilanne (Valviran
lupa-osaston ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Pirjo Pennanen)
16.20-16.30 keskustelua
16.30-17.00 kahvi
17.00-17.20 vertailun vuoksi: psykoterapeuttikoulutuksen uusi malli
(Hely Kalska)
17.20-18.00 keskustelua

Tilaisuus on jäsenille maksuton mutta osallistujien tulee kuitenkin
ilmottautua viimeistään 14.5 mennessä yhdistyksen nettisivujen kautta kohdasta koulutukset

17. huhtikuuta 2012:

Matka-apurahat

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys julistaa jäsentensä haettavaksi matka-apurahoja.

Matka-apurahat on tarkoitettu käytettäväksi kliinis-teoreettisiin tieteellisiin kongresseihin tai opintomatkoihin. Kunkin apurahan suuruus on enintään 200 euroa. Vuosittain on mahdollista saada vain yksi apuraha. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja matkan kokonaisrahoituksesta. Hakemuksen kokonaispituus on enintään kaksi sivua. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota matkan hyödyllisyyteen neuropsykologian kannalta. Kongressin annista tulee tehdä vapaamuotoinen kirjoitus Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen jäsenkirjeeseen. Matka-apuraha myönnetään vain yhdistyksen jäsenille. Apurahaa ei myönnetä työharjoittelumatkoihin eikä kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviin matkoihin.

Hakuaika päättyy 15.5.2012, hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteerille Outi Reinvallille sähköpostitse ((otsikoksi matka-apuraha- anomus (outi.reinvall@helsinki.fi)). Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

2. huhtikuuta 2012:

Vielä ehdit ilmoittautua kevään koulutuspäiviin

Keväällä 2012 järjestettäviin koulutuspäiviin ilmoittautuminen päättyy 13.4 ja 20.4. Voit ilmoittautua koulutuksiin näiden sivujen kautta koulutusten ohessa olevasta linkistä.

Työnohjaajakoulutus

Työnohjaajakoulutusta järjestetään kaksipäiväisen koulutuspäivän merkeissä 4.5 ja 25.5.2012. Kouluttajana toimii PsL, neuropsykologian erikoispsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen. Koulutus järjestetään Helsingissä Hotelli Arthurissa osoitteessa Vuorikatu 19. Koulutuksen hinta on 360e sisältäen molempien koulutuspäivien tarjoilut lounaineen. Koulutus toteutetaan kokonaisuutena, joten ilmoittautuessa ilmoittaudut molempiin koulutuspäiviin. Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen erikoistumislautakunnan päätöksellä kahden päivän osallistumisesta kertyy 16 tuntia työnohjaajapätevyyteen. Ilmoittautuminen päättyy 20.4

Vuosikokousseminaari: Sosiaalisen kognition arvioiminen neuropsykologin työssä

SNPYn vuosikokousseminaari järjestetään 27.4.2012 Helsingissä Folkhälsan talossa osoitteessa Topeliuksenkatu 20. Koulutuspäivän teemana on sosiaalisen kognition arvioiminen neuropsykologin työssä. Koulutuksen hinta on 85e sisältäen kahdet kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen päättyy 13.4

25. maaliskuuta 2012:

Neuropsykologiaan erikoistuvien psykologien hakemukset viimeistään 10.4.2012 erikoistumislautakunnan sihteerille

Neuropsykologiaan erikoistuvat psykologit voivat Kelan kanssa
solmitun uuden sopimuksen mukaisesti hakea Kelan neuropsykologisten
kuntoutuspalvelujen tuottajarekisteriin lähettämällä hakemuksen
kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnalle.

Seuraavan kerran hakemuksia käsitellään erikoistumislautakunnan
kokouksessa 16.4.2012, hakemukset tulee toimittaa
erikoistumislautakunnan sihteerille Kaisa Mäelle viimeistään
10.4.2012. Kevään kokouksen 16.4.2012 jälkeen
erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran käsittelemään
hakemuksia syksyllä 2012 (tarkka ajankohta selviää myöhemmin).

Ohessa linkki, josta löytyy lomake hakemiseen liittyvistä
kriteereistä ja yksityiskohdista.

http://www.neuropsykologia.fi/fi/kelan_patevyyskriteerit

25. helmikuuta 2012:

Erikoistumislautakunnan kokous maanantaina 16.4.2012

Erikoistumislautakunta kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 16.4.2012 käsittelemään VET ja TOHJ pätevyyksiä. Hakemukset tulisi olla perillä erikoistumislautakunnan sihteerillä tiistaina 10.4.2012.

9. helmikuuta 2012:

Uudistetut sivut avattu

Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen uudistetut verkkosivut on nyt avattu. Uudistuksen yhteydessä sivut saivat aivan uuden ilmeen, ja niiden toiminnallisuutta paranneltiin. Sivujen uudistus ei vaikuta käyttäjätunnuksiin, joten voit kirjautua edelleen vanhoilla tunnuksillasi.

Mikäli törmäät ongelma- tai virhetilanteisiin, tiedota ystävällisesti asiasta yhteydenottolomakkeella.

9. helmikuuta 2012:

Call for abstracts for INS/Nordic meeting in Neuropsychology, Oslo June 27-30, 2012

The Changing Brain

The International Neuropsychological Society (INS) Midyear-Meeting in 2012 will be held in Oslo, Norway, June 27-30. The congress is a joint arrangement with the 11th Nordic Meeting in Neuropsychology. Additionally, the Federation of European Neuropsychological Societies will take part in the program.

The congress will feature internationally recognized invited speakers, platform lectures, workshops, short oral presentations and poster sessions. One important aim of the meeting is to provide an opportunity for establishing collegial relationships with international professionals from different disciplines, focused on research or clinical service regarding brain and behavioral relationships.

A major focus in the study of brain and behavior has been detection of cognitive and behavioral consequences of neurological and psychiatric disorders. Our conviction is that clinical disciplines, of importance to public health must develop stronger knowledge about recovery of function, intervention and treatment. Therefore, we challenge organizers of clinically relevant symposia and other contributors to include presentations and discussions that focus on intervention, treatment or recovery. On this basis, we have chosen The Changing Brain as the main theme of the conference even though the meeting will cover a wide range of topics in neuropsychology, neurology and psychiatry.

For general information or to submit your abstract, please visit www.insoslo2012.no.

We look forward to seeing you in Oslo in June 2012!

Erik Hessen
President of the Norwegian Neuropsychological society, Program Chair

8. huhtikuuta 2011:

Uusi johtokunta valittu

Yhdistyksen vuosikokouksessa 8.4.2011 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Laura Hokkanen kolmannelle kaksivuotiskaudelleen. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Anu Berg.

Johtokunnan kokoonpano kokonaisuudessaan:

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

 • Liisa Klenberg (Silja Pirilä) 
 • Ritva Akila (Eeva-Liisa Kallio) 
 • Marja Hietanen (Meija-Marjut Somerkoski) 
 • Anu Berg (Kaisa Peltomaa) 
 • Susanna Huju (Hanna Kiiski-Mäki) 
 • Jukka Loukkola (Mervi Jehkonen) 
 • Päivi Hämäläinen (Henna Ahonen)
18. helmikuuta 2011:

Yhdistyksen historiikki

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen historiikki julkistettiin 18.2.2011 Tampereella Uni ja kognitio –koulutuspäivänä. Historiikki koostuu pioneerikollegoidemme haastatteluista, yhdistyksen aktiivisen toiminnan dokumentaatiosta sekä ainutlaatuisesta kuvamateriaalista. Historiikin myötä vuosien saatossa kertynyt arvokas kuva-aineisto on digitalisoitu ja näin tallennettu tulevia sukupolvia varten. Historiikkia voi ostaa joko yhdistyksen koulutuksista tai voit tilata sen sähköpostitse.

Lisätietoa ja tilausohjeet löydät historiikki-sivulta.